מסמכים משפטייםטפסים כלליים

בקשת משיכת כספים

פרטי חשבון בנק להפקדת כספים

FATCA Compliance Declaration

כתב התחייבות - רובוטים


מסמכים משפטיים

תקנון

הסכם התקשרות

הודעה על ניגוד עניינים

הצהרה על נהנה


שאלון הצהרת אזרחות

בחלק זה מרוכזים טפסים המיועדים בעיקרם לתאגידים או ליחידים בעלי זיקה לארצות הברית.

W8 BEN

W9

W8 BEN-E

התנסה בחשבון דמו חינם

תודה רבה!

פנייתך נתקבלה - נציג קולמקס ישראל יחזור אליך בהקדם, כמובן שבנוסף ניתן לפנות אלינו בטלפון
073-258-0000


תודה רבה, צוות קולמקס ישראל