פרטי חשבון בנק להפקדה

להלן הפרטים לביצוע הפקדה לחשבון המסחר שלך ב-Colmex ישראל, באמצעות העברה בנקאית.

  • על מנת לזרז את הטיפול בהפקדה, אנא העבר אלינו אישור מהבנק על ביצוע העברה כספית.
  • במידה ומדובר בהפקדה ראשונה, אנא העבר אישור בעלות בחשבון הבנק ממנו מתבצעת העברת הכספים.
  • לתשומת לבך אין לבצע הפקדה במזומן לחשבונות אלו.
  • הפקדת כספים בחשבון לקוחות יכולה להתבצע באמצעות הפקדה בכרטיס אשראי, בשיק בנקאי או באמצעות העברה של כספים מחשבון בנק אחר.
  • לידיעתך, חלק מהבנקים ניתן לבצע העברת זה"ב, אשר הינה העברה מיידית, ומאפשרת זיכוי באותו יום.
  • סכום הפקדה מינימאלי לפתיחת חשבון $2000, לא קיימת מגבלה על הפקדה חוזרת.
  • משיכת כספים מתבצעת בתוך יום עסקים אחד בלבד מקבלת בקשת משיכה תקינה.
  • חשבון המסחר מתנהל בדולרים אמריקאיים בלבד, יחד עם זאת ניתן לבצע הפקדות גם בדולרים וגם בשקלים (אשר יומרו לדולרים ע"פ שער המחאות מכירה של בנק לאומי).

* אין לבצע העברה במזומן

בנק  פועלים

|

בנק  לאומי

|

בנק  מזרחי

|

בנק  בינלאומי

בנק פועלים

הפקדה בדולרים
arrow-down

מספר סניף

מספר חשבון

שם חשבון

IBAN

SWIFT

537 היהלום

488898

TGL Colmex Capital Markets Ltd

IL 46 012 537 000000 0488898

POALILIT

מספר סניף

537 היהלום

מספר חשבון

488898

שם חשבון

TGL Colmex Capital Markets Ltd

IBAN

IL 46 012 537 000000 0488898

SWIFT

POALILIT

arrow-up
הפקדה בשקלים
arrow-down

מספר סניף

מספר חשבון

שם חשבון

IBAN

537 היהלום

488898

חשבון טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ נאמנות לקוחות

IL 46 012 537 000000 0488898

מספר סניף

537 היהלום

מספר חשבון

488898

שם חשבון

חשבון טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ נאמנות לקוחות

IBAN

IL 46 012 537 000000 0488898

arrow-up

בנק לאומי

הפקדה בדולרים
arrow-down

מספר סניף

מספר חשבון

שם חשבון

IBAN

SWIFT

855

246658/82

TGL Colmex Capital Markets Ltd

IL 290108550000024665882

LUMILTTLV

מספר סניף

855

מספר חשבון

246658/82

שם חשבון

TGL Colmex Capital Markets Ltd

IBAN

IL 290108550000024665882

SWIFT

LUMILTTLV

arrow-up
הפקדה בשקלים
arrow-down

מספר סניף

מספר חשבון

שם חשבון

IBAN

855

246658/82

חשבון טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ נאמנות לקוחות

IL 290108550000024665882

מספר סניף

855

מספר חשבון

246658/82

שם חשבון

חשבון טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ נאמנות לקוחות

IBAN

IL 290108550000024665882

arrow-up

בנק מזרחי

הפקדה בדולרים
arrow-down

מספר סניף

מספר חשבון

שם חשבון

IBAN

SWIFT

477 המגדל

615352

TGL Colmex Capital Markets Ltd

IL 38 020 477 000000 0615352

MIZBILIT

מספר סניף

477 המגדל

מספר חשבון

615352

שם חשבון

TGL Colmex Capital Markets Ltd

IBAN

IL 38 020 477 000000 0615352

SWIFT

MIZBILIT

arrow-up
הפקדה בשקלים
arrow-down

מספר סניף

מספר חשבון

שם חשבון

IBAN

477 המגדל

615352

חשבון טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ נאמנות לקוחות

IL 38 020 477 000000 0615352

מספר סניף

477 המגדל

מספר חשבון

615352

שם חשבון

TGL Colmex Capital Markets Ltd

IBAN

IL 38 020 477 000000 0615352

arrow-up

בנק הבינלאומי

הפקדה בדולרים
arrow-down

מספר סניף

מספר חשבון

שם חשבון

IBAN

SWIFT

046

884421

TGL Colmex Capital Markets Ltd

IL 58 031 036 0000000 884421

FIRBILIT

מספר סניף

046

מספר חשבון

884421

שם חשבון

TGL Colmex Capital Markets Ltd

IBAN

IL 58 031 036 0000000 884421

SWIFT

FIRBILIT

arrow-up
הפקדה בשקלים
arrow-down

מספר סניף

מספר חשבון

שם חשבון

IBAN

046

884421

טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ

IL 58 031 036 0000000 884421

מספר סניף

046

מספר חשבון

884421

שם חשבון

TGL Colmex Capital Markets Ltd

IBAN

IL 58 031 036 0000000 884421

arrow-up