מועדי פקיעת חוזים עתידיים

מרץ 22פברואר 22ינואר 22    
מועד גלגול קולמקסמועד גלגול קולמקסמועד גלגול קולמקסחוזה הבאחוזה נוכחי שנסחרNAMESYMBOL
25/2/22FGBLH2FGBLZ1EURO Bond Comdty Future EUROBUND
11/3/22STXEH2STXEZ1EURO Stoxx 50 index FutureEUSTX50
11/3/22FDXH2FDXZ1DAX 30 index FutureGER40
11/3/22NQH2NQZ1E-mini NASDAQ-100 FutureNAS100
11/3/22ESH2ESZ1E-mini S&P 500 FutureSPX500
11/3/22FSMIH2FSMIZ1 SWISS Market index Future SUI30
11/3/22FFIH2FFIZ1FTSE 100 index Future UK100
11/3/221YMH21YMZ1E-mini Dow Jones index FutureUS3011/2/22 CCK2CCH2COCOACOCOA
11/2/22KCK2KCH1COFFEECOFFEE
18/2/22CTK2CTH1 Cotton No. 2 FuturesCOTTON
25/2/22SBH2SBV1SUGAR NO. 11 FUTURES SUGAR25/3/2218/2/2221/01/22LCOJ2LCOH2Brent Oil Commodity FutureUKOIL
4/3/22DXM2DXH1U.S. Dollar Index Future USDINDEX
11/3/2211/2/2214/01/22WTCLH2WTCLG2Crude Oil Commodity Future USOIL

EUROBUND

EURO Bond Comdty Future

NAME

FGBLZ1

חוזה נוכחי שנסחר

FGBLH2

חוזה הבא

ינואר 22

פברואר 22

25/2/22

מרץ 22

מועד גלגול קולמקס

EUSTX50

EURO Stoxx 50 index Future

NAME

STXEZ1

חוזה נוכחי שנסחר

STXEH2

חוזה הבא

ינואר 22

פברואר 22

מרץ 22

11/3/22

מועד גלגול קולמקס

GER40

DAX 30 index Future

NAME

FDXZ1

חוזה נוכחי שנסחר

FDXH2

חוזה הבא

ינואר 22

פברואר 22

מרץ 22

11/3/22

מועד גלגול קולמקס

NAS100

E-mini NASDAQ-100 Future

NAME

NQZ1

חוזה נוכחי שנסחר

NQH2

חוזה הבא

ינואר 22

פברואר 22

מרץ 22

11/3/22

מועד גלגול קולמקס

SPX500

E-mini S&P 500 Future

NAME

ESZ1

חוזה נוכחי שנסחר

ESH2

חוזה הבא

ינואר 22

פברואר 22

מרץ 22

11/3/22

מועד גלגול קולמקס

SUI30

SWISS Market index Future

NAME

FSMIZ1

חוזה נוכחי שנסחר

FSMIH2

חוזה הבא

ינואר 22

פברואר 22

מרץ 22

11/3/22

מועד גלגול קולמקס

UK100

FTSE 100 index Future

NAME

FFIZ1

חוזה נוכחי שנסחר

FFIH2

חוזה הבא

ינואר 22

פברואר 22

מרץ 22

11/3/22

מועד גלגול קולמקס

US30

E-mini Dow Jones index Future

NAME

1YMZ1

חוזה נוכחי שנסחר

1YMH2

חוזה הבא

ינואר 22

פברואר 22

מרץ 22

11/3/22

מועד גלגול קולמקס


COCOA

COCOA

NAME

CCH2

חוזה נוכחי שנסחר

CCK2

חוזה הבא

ינואר 22

פברואר 22

11/2/22

מרץ 22

מועד גלגול קולמקס

COFFEE

COFFEE

NAME

KCH1

חוזה נוכחי שנסחר

KCK2

חוזה הבא

ינואר 22

פברואר 22

11/2/22

מרץ 22

מועד גלגול קולמקס

COTTON

Cotton No. 2 Futures

NAME

CTH1

חוזה נוכחי שנסחר

CTK2

חוזה הבא

ינואר 22

פברואר 22

18/2/22

מרץ 22

מועד גלגול קולמקס

SUGAR

SUGAR NO. 11 FUTURES

NAME

SBV1

חוזה נוכחי שנסחר

SBH2

חוזה הבא

ינואר 22

פברואר 22

25/2/22

מרץ 22

מועד גלגול קולמקס


UKOIL

Brent Oil Commodity Future

NAME

LCOH2

חוזה נוכחי שנסחר

LCOJ2

חוזה הבא

ינואר 22

21/01/22

פברואר 22

18/2/22

מרץ 22

25/3/22

מועד גלגול קולמקס

USDINDEX

U.S. Dollar Index Future

NAME

DXH1

חוזה נוכחי שנסחר

DXM2

חוזה הבא

ינואר 22

פברואר 22

מרץ 22

4/3/22

מועד גלגול קולמקס

USOIL

Crude Oil Commodity Future

NAME

WTCLG2

חוזה נוכחי שנסחר

WTCLH2

חוזה הבא

ינואר 22

14/01/22

פברואר 22

11/2/22

מרץ 22

11/3/22

מועד גלגול קולמקס

* באפשרותך להמנע מהליך החיוב/זיכוי בחשבון על ידי סגירת הפוזיצה במועד הגלגול ( טרםהחלפת החוזה).

** יתכנו שינויים במועד הגלגול בהתאם לרמת הסחירות בנכס, שינוי במועד הגלגול יעודכן באתר והודעה תמסר באזור האישי.

*** חיוב/זיכוי יבוצע בהתאם לתקנון החברה בהתאם להפרש המחירים בחוזה העתידי, בגין פוזציות הפתוחות.

**** שימת לבכם להוראות מותנות( טריגר), והוראות עתידיות.