מועדי פקיעת חוזים עתידיים

אוגוסט 24יולי 24 יוני 24     
מועד גלגול קולמקסמועד גלגול קולמקסמועד גלגול קולמקסחוזה הבאחוזה נוכחי שנסחרNAMESYMBOL
30/08/2024 FGBLZ4 FGBLU4 EURO Bond Comdty Future EUROBUND
14/06/2024 STXEU4 STXEM4 EURO Stoxx 50 index FutureEUSTX50
14/06/2024FDXU4 FDXM4 DAX 40 Index FuturesGER40
14/06/2024NQU4 NQM4 E-mini NASDAQ-100 FutureNAS100
14/06/2024ESU24 ESM4 E-mini S&P 500 FutureSPX500
14/06/2024FSMIU4 FSMIM4 SWISS Market index Future SUI30
14/06/2024FFIU4 FFIM4 FTSE 100 index Future UK100
14/06/20241YMU4 1YMM4 E-mini Dow Jones index FutureUS3007/06/2024CCU4 CCN4 COCOACOCOA
14/06/2024KCU4 KCN4 COFFEECOFFEE
14/06/2024CTV4 CTN4 Cotton No. 2 FuturesCOTTON
21/06/2024SBV4 SBN4 SUGAR NO. 11 FUTURES SUGAR23/08/2024 26/07/2024 21/06/2024LCOU4 LCOQ 4 Brent Oil Commodity FutureUKOIL
14/06/2024DXU4 DXM4 U.S. Dollar Index Future USDINDEX
16/08/2024 12/07/202414/06/2024WTCLQ4 WTCLN4 Crude Oil Commodity Future USOIL
23/08/202426/07/202421/06/2024 NGQ24  NGN24 Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future NA.GAS

EUROBUND

EURO Bond Comdty Future

NAME

FGBLU4

חוזה נוכחי שנסחר

FGBLZ4

חוזה הבא

יוני 24

יולי 24

אוגוסט 24

30/08/2024

מועד גלגול קולמקס

EUSTX50

EURO Stoxx 50 index Future

NAME

STXEM4

חוזה נוכחי שנסחר

STXEU4

חוזה הבא

יוני 24

14/06/2024

יולי 24

אוגוסט 24

מועד גלגול קולמקס

GER40

DAX 40 Index Futures

NAME

FDXM4

חוזה נוכחי שנסחר

FDXU4

חוזה הבא

יוני 24

14/06/2024

יולי 24

אוגוסט 24

מועד גלגול קולמקס

NAS100

E-mini NASDAQ-100 Future

NAME

NQM4

חוזה נוכחי שנסחר

NQU4

חוזה הבא

יוני 24

14/06/2024

יולי 24

אוגוסט 24

מועד גלגול קולמקס

SPX500

E-mini S&P 500 Future

NAME

ESM4

חוזה נוכחי שנסחר

ESU24

חוזה הבא

יוני 24

14/06/2024

יולי 24

אוגוסט 24

מועד גלגול קולמקס

SUI30

SWISS Market index Future

NAME

FSMIM4

חוזה נוכחי שנסחר

FSMIU4

חוזה הבא

יוני 24

14/06/2024

יולי 24

אוגוסט 24

מועד גלגול קולמקס

UK100

FTSE 100 index Future

NAME

FFIM4

חוזה נוכחי שנסחר

FFIU4

חוזה הבא

יוני 24

14/06/2024

יולי 24

אוגוסט 24

מועד גלגול קולמקס

US30

E-mini Dow Jones index Future

NAME

1YMM4

חוזה נוכחי שנסחר

1YMU4

חוזה הבא

יוני 24

14/06/2024

יולי 24

אוגוסט 24

מועד גלגול קולמקס


COCOA

COCOA

NAME

CCN4

חוזה נוכחי שנסחר

CCU4

חוזה הבא

יוני 24

07/06/2024

יולי 24

אוגוסט 24

מועד גלגול קולמקס

COFFEE

COFFEE

NAME

KCN4

חוזה נוכחי שנסחר

KCU4

חוזה הבא

יוני 24

14/06/2024

יולי 24

אוגוסט 24

מועד גלגול קולמקס

COTTON

Cotton No. 2 Futures

NAME

CTN4

חוזה נוכחי שנסחר

CTV4

חוזה הבא

יוני 24

14/06/2024

יולי 24

אוגוסט 24

מועד גלגול קולמקס

SUGAR

SUGAR NO. 11 FUTURES

NAME

SBN4

חוזה נוכחי שנסחר

SBV4

חוזה הבא

יוני 24

21/06/2024

יולי 24

אוגוסט 24

מועד גלגול קולמקס


UKOIL

Brent Oil Commodity Future

NAME

LCOQ 4

חוזה נוכחי שנסחר

LCOU4

חוזה הבא

יוני 24

21/06/2024

יולי 24

26/07/2024

אוגוסט 24

23/08/2024

מועד גלגול קולמקס

USDINDEX

U.S. Dollar Index Future

NAME

DXM4

חוזה נוכחי שנסחר

DXU4

חוזה הבא

יוני 24

14/06/2024

יולי 24

אוגוסט 24

מועד גלגול קולמקס

USOIL

Crude Oil Commodity Future

NAME

WTCLN4

חוזה נוכחי שנסחר

WTCLQ4

חוזה הבא

יוני 24

14/06/2024

יולי 24

12/07/2024

אוגוסט 24

16/08/2024

מועד גלגול קולמקס

NA.GAS

Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future

NAME

NGN24

חוזה נוכחי שנסחר

NGQ24 

חוזה הבא

יוני 24

21/06/2024

יולי 24

26/07/2024

אוגוסט 24

23/08/2024

מועד גלגול קולמקס

* באפשרותך להמנע מהליך החיוב/זיכוי בחשבון על ידי סגירת הפוזיצה במועד הגלגול ( טרםהחלפת החוזה).

** יתכנו שינויים במועד הגלגול בהתאם לרמת הסחירות בנכס, שינוי במועד הגלגול יעודכן באתר והודעה תמסר באזור האישי.

*** חיוב/זיכוי יבוצע בהתאם לתקנון החברה בהתאם להפרש המחירים בחוזה העתידי, בגין פוזציות הפתוחות.

**** שימת לבכם להוראות מותנות( טריגר), והוראות עתידיות.

×

שמחים שהחלטת להצטרף אלינו, הכנו עבורך סרטון המסביר בקצרה על תהליך פתיחת החשבון ועל הפעילות בזירת המסחר קולמקס ישראל ניתן להמשיך בתהליך הרישום בכל שלב בלחיצה על כפתור המעבר לפתיחת חשבון