מועדי פקיעת חוזים עתידיים

אפריל 24מרץ 24פברואר 24    
מועד גלגול קולמקסמועד גלגול קולמקסמועד גלגול קולמקסחוזה הבאחוזה נוכחי שנסחרNAMESYMBOL
01/03/2024FGBLM4 FGBLH4EURO Bond Comdty Future EUROBUND
08/03/2024STXEM4 STXEH4 EURO Stoxx 50 index FutureEUSTX50
08/03/2024FDXM4 FDXH4 DAX 30 index FutureGER40
08/03/2024NQM4 NQH4 E-mini NASDAQ-100 FutureNAS100
08/03/2024ESM4 ESH4 E-mini S&P 500 FutureSPX500
08/03/2024FSMIM4 FSMIH4 SWISS Market index Future SUI30
08/03/2024FFIM4 FFIH4 FTSE 100 index Future UK100
08/03/20241YMM4 1YMH4 E-mini Dow Jones index FutureUS3012/04/202409/02/2024CCK4 CCH4 COCOACOCOA
12/04/202416/02/2024KCN4 KCK4 COFFEECOFFEE
19/04/202416/02/2024CTN4 CTK4 Cotton No. 2 FuturesCOTTON
26/04/202423/02/2024SBN4 SBK4 SUGAR NO. 11 FUTURES SUGAR26/04/202422/03/202423/02/2024LCOM4 LCOK4 Brent Oil Commodity FutureUKOIL
15/03/2024DXM4 DXH4 U.S. Dollar Index Future USDINDEX
12/04/202415/03/202409/02/2024WTCLK4 WTCLJ4 Crude Oil Commodity Future USOIL
19/04/202422/03/202423/02/2024NGK24 NGJ24  Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future NA.GAS

EUROBUND

EURO Bond Comdty Future

NAME

FGBLH4

חוזה נוכחי שנסחר

FGBLM4

חוזה הבא

פברואר 24

מרץ 24

01/03/2024

אפריל 24

מועד גלגול קולמקס

EUSTX50

EURO Stoxx 50 index Future

NAME

STXEH4

חוזה נוכחי שנסחר

STXEM4

חוזה הבא

פברואר 24

מרץ 24

08/03/2024

אפריל 24

מועד גלגול קולמקס

GER40

DAX 30 index Future

NAME

FDXH4

חוזה נוכחי שנסחר

FDXM4

חוזה הבא

פברואר 24

מרץ 24

08/03/2024

אפריל 24

מועד גלגול קולמקס

NAS100

E-mini NASDAQ-100 Future

NAME

NQH4

חוזה נוכחי שנסחר

NQM4

חוזה הבא

פברואר 24

מרץ 24

08/03/2024

אפריל 24

מועד גלגול קולמקס

SPX500

E-mini S&P 500 Future

NAME

ESH4

חוזה נוכחי שנסחר

ESM4

חוזה הבא

פברואר 24

מרץ 24

08/03/2024

אפריל 24

מועד גלגול קולמקס

SUI30

SWISS Market index Future

NAME

FSMIH4

חוזה נוכחי שנסחר

FSMIM4

חוזה הבא

פברואר 24

מרץ 24

08/03/2024

אפריל 24

מועד גלגול קולמקס

UK100

FTSE 100 index Future

NAME

FFIH4

חוזה נוכחי שנסחר

FFIM4

חוזה הבא

פברואר 24

מרץ 24

08/03/2024

אפריל 24

מועד גלגול קולמקס

US30

E-mini Dow Jones index Future

NAME

1YMH4

חוזה נוכחי שנסחר

1YMM4

חוזה הבא

פברואר 24

מרץ 24

08/03/2024

אפריל 24

מועד גלגול קולמקס


COCOA

COCOA

NAME

CCH4

חוזה נוכחי שנסחר

CCK4

חוזה הבא

פברואר 24

09/02/2024

מרץ 24

אפריל 24

12/04/2024

מועד גלגול קולמקס

COFFEE

COFFEE

NAME

KCK4

חוזה נוכחי שנסחר

KCN4

חוזה הבא

פברואר 24

16/02/2024

מרץ 24

אפריל 24

12/04/2024

מועד גלגול קולמקס

COTTON

Cotton No. 2 Futures

NAME

CTK4

חוזה נוכחי שנסחר

CTN4

חוזה הבא

פברואר 24

16/02/2024

מרץ 24

אפריל 24

19/04/2024

מועד גלגול קולמקס

SUGAR

SUGAR NO. 11 FUTURES

NAME

SBK4

חוזה נוכחי שנסחר

SBN4

חוזה הבא

פברואר 24

23/02/2024

מרץ 24

אפריל 24

26/04/2024

מועד גלגול קולמקס


UKOIL

Brent Oil Commodity Future

NAME

LCOK4

חוזה נוכחי שנסחר

LCOM4

חוזה הבא

פברואר 24

23/02/2024

מרץ 24

22/03/2024

אפריל 24

26/04/2024

מועד גלגול קולמקס

USDINDEX

U.S. Dollar Index Future

NAME

DXH4

חוזה נוכחי שנסחר

DXM4

חוזה הבא

פברואר 24

מרץ 24

15/03/2024

אפריל 24

מועד גלגול קולמקס

USOIL

Crude Oil Commodity Future

NAME

WTCLJ4

חוזה נוכחי שנסחר

WTCLK4

חוזה הבא

פברואר 24

09/02/2024

מרץ 24

15/03/2024

אפריל 24

12/04/2024

מועד גלגול קולמקס

NA.GAS

Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future

NAME

NGJ24 

חוזה נוכחי שנסחר

NGK24

חוזה הבא

פברואר 24

23/02/2024

מרץ 24

22/03/2024

אפריל 24

19/04/2024

מועד גלגול קולמקס

* באפשרותך להמנע מהליך החיוב/זיכוי בחשבון על ידי סגירת הפוזיצה במועד הגלגול ( טרםהחלפת החוזה).

** יתכנו שינויים במועד הגלגול בהתאם לרמת הסחירות בנכס, שינוי במועד הגלגול יעודכן באתר והודעה תמסר באזור האישי.

*** חיוב/זיכוי יבוצע בהתאם לתקנון החברה בהתאם להפרש המחירים בחוזה העתידי, בגין פוזציות הפתוחות.

**** שימת לבכם להוראות מותנות( טריגר), והוראות עתידיות.

×

שמחים שהחלטת להצטרף אלינו, הכנו עבורך סרטון המסביר בקצרה על תהליך פתיחת החשבון ועל הפעילות בזירת המסחר קולמקס ישראל ניתן להמשיך בתהליך הרישום בכל שלב בלחיצה על כפתור המעבר לפתיחת חשבון