מועדי פקיעת חוזים עתידיים

אוגוסט 22יולי 22יוני 22    
מועד גלגול קולמקסמועד גלגול קולמקסמועד גלגול קולמקסחוזה הבאחוזה נוכחי שנסחרNAMESYMBOL
FGBLZ2 FGBLU2 EURO Bond Comdty Future EUROBUND
STXEZ2 STXEU2 EURO Stoxx 50 index FutureEUSTX50
FDXZ2 FDXU2 DAX 30 index FutureGER40
NQZ2 NQU2 E-mini NASDAQ-100 FutureNAS100
ESZ2 ESU2 E-mini S&P 500 FutureSPX500
FSMIZ2 FSMIU2 SWISS Market index Future SUI30
FFIZ2 FFIU2 FTSE 100 index Future UK100
1YMZ2 1YMU2 E-mini Dow Jones index FutureUS3012/8/22CCZ2 CCU2 COCOACOCOA
19/8/22KCU2 KCN2COFFEECOFFEE
CTZ2 CTV2 Cotton No. 2 FuturesCOTTON
SBH3 SBV2 SUGAR NO. 11 FUTURES SUGAR26/8/2222/7/22LCOV2 LCOU2 Brent Oil Commodity FutureUKOIL
DXZ2 DXU2 U.S. Dollar Index Future USDINDEX
12/8/228/7/22WTCLU2 WTCLQ2 Crude Oil Commodity Future USOIL

EUROBUND

EURO Bond Comdty Future

NAME

FGBLU2

חוזה נוכחי שנסחר

FGBLZ2

חוזה הבא

יוני 22

יולי 22

אוגוסט 22

מועד גלגול קולמקס

EUSTX50

EURO Stoxx 50 index Future

NAME

STXEU2

חוזה נוכחי שנסחר

STXEZ2

חוזה הבא

יוני 22

יולי 22

אוגוסט 22

מועד גלגול קולמקס

GER40

DAX 30 index Future

NAME

FDXU2

חוזה נוכחי שנסחר

FDXZ2

חוזה הבא

יוני 22

יולי 22

אוגוסט 22

מועד גלגול קולמקס

NAS100

E-mini NASDAQ-100 Future

NAME

NQU2

חוזה נוכחי שנסחר

NQZ2

חוזה הבא

יוני 22

יולי 22

אוגוסט 22

מועד גלגול קולמקס

SPX500

E-mini S&P 500 Future

NAME

ESU2

חוזה נוכחי שנסחר

ESZ2

חוזה הבא

יוני 22

יולי 22

אוגוסט 22

מועד גלגול קולמקס

SUI30

SWISS Market index Future

NAME

FSMIU2

חוזה נוכחי שנסחר

FSMIZ2

חוזה הבא

יוני 22

יולי 22

אוגוסט 22

מועד גלגול קולמקס

UK100

FTSE 100 index Future

NAME

FFIU2

חוזה נוכחי שנסחר

FFIZ2

חוזה הבא

יוני 22

יולי 22

אוגוסט 22

מועד גלגול קולמקס

US30

E-mini Dow Jones index Future

NAME

1YMU2

חוזה נוכחי שנסחר

1YMZ2

חוזה הבא

יוני 22

יולי 22

אוגוסט 22

מועד גלגול קולמקס


COCOA

COCOA

NAME

CCU2

חוזה נוכחי שנסחר

CCZ2

חוזה הבא

יוני 22

יולי 22

אוגוסט 22

12/8/22

מועד גלגול קולמקס

COFFEE

COFFEE

NAME

KCN2

חוזה נוכחי שנסחר

KCU2

חוזה הבא

יוני 22

יולי 22

אוגוסט 22

19/8/22

מועד גלגול קולמקס

COTTON

Cotton No. 2 Futures

NAME

CTV2

חוזה נוכחי שנסחר

CTZ2

חוזה הבא

יוני 22

יולי 22

אוגוסט 22

מועד גלגול קולמקס

SUGAR

SUGAR NO. 11 FUTURES

NAME

SBV2

חוזה נוכחי שנסחר

SBH3

חוזה הבא

יוני 22

יולי 22

אוגוסט 22

מועד גלגול קולמקס


UKOIL

Brent Oil Commodity Future

NAME

LCOU2

חוזה נוכחי שנסחר

LCOV2

חוזה הבא

יוני 22

יולי 22

22/7/22

אוגוסט 22

26/8/22

מועד גלגול קולמקס

USDINDEX

U.S. Dollar Index Future

NAME

DXU2

חוזה נוכחי שנסחר

DXZ2

חוזה הבא

יוני 22

יולי 22

אוגוסט 22

מועד גלגול קולמקס

USOIL

Crude Oil Commodity Future

NAME

WTCLQ2

חוזה נוכחי שנסחר

WTCLU2

חוזה הבא

יוני 22

יולי 22

8/7/22

אוגוסט 22

12/8/22

מועד גלגול קולמקס

* באפשרותך להמנע מהליך החיוב/זיכוי בחשבון על ידי סגירת הפוזיצה במועד הגלגול ( טרםהחלפת החוזה).

** יתכנו שינויים במועד הגלגול בהתאם לרמת הסחירות בנכס, שינוי במועד הגלגול יעודכן באתר והודעה תמסר באזור האישי.

*** חיוב/זיכוי יבוצע בהתאם לתקנון החברה בהתאם להפרש המחירים בחוזה העתידי, בגין פוזציות הפתוחות.

**** שימת לבכם להוראות מותנות( טריגר), והוראות עתידיות.