פרסומים בעיתונות

קולמקס ישראל קיבלה אישור רשות ני”ע למסחר בחוזי הפרשים על מניות ת”א 35- כתבה ב Funder

בעיתונות – יו”ר איגוד זירות הסוחר מדבר על חוזי הפרשים על מניות ת”א 35