גילוי סיכון כללי

השקעה בסיכון גבוה

מסחר במטבע חוץ או בחוזי הפרשים (CFD) על בסיס בטחונות טומן בחובו סיכון ברמה גבוהה, ויתכן שאינו מתאים לכל המשקיעים. מינוף בשיעור גבוה יכול לפעול לרעתך כשם שהוא יכול לפעול לטובתך. לפני קבלת ההחלטה על השקעה בנכסים הללו המוצעים על ידי טי.ג’י.אל קולמקס שוקי הון בע”מ (להלן: קולמקס ישראל), עליך לשקול ברצינות את מטרות ההשקעה, מצבך הפיננסי ורמת הניסיון שלך.

משרדיה של טי.ג’י.אל קולמקס שוקי הון בע”מ ממוקמים בכתובת: יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל אביב.

החברה אינה מספקת ייעוץ כללי ואינה יכולה להביא בחשבון את יעדיך, צרכיך ומצבך הפיננסי. התוכן באתר זה אינו ניתן כייעוץ אישי. לא תתקיים שום אינטראקציה בין עורכי הסקירות ועבודות הניתוח ו/או חברת קולמקס ישראל ללקוחות החברה בקשר עם תכני הסקירות ועבודות הניתוח. החברה לא מבצעת בדיקות אמינות לתכני הסקירות, בפרט לאלו אשר מועברות אליה על ידי צדדי ג'. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות בשימוש בסקירות, ככל שייגרם. אין בשימוש בתכני הסקירות ערובה להשגת תשואה חיובית כלשהי ו/או לכך שלא יגרמו הפסדים למשתמשים בו. עליך להיות מודע לכל הסיכונים הכרוכים במסחר ממונף ולהיוועץ ביועץ פיננסי עצמאי.

חוות דעת שוק

מכלול הדעות, החדשות, המחקרים, הניתוחים, המחירים והמידע האחר הכלול באתר זה ניתן כפרשנות כללית על שוק ההשקעות ואינו מהווה עצה להשקעה. חברת קולמקס ישראל לא תשא באחריות עבור כל נזק או אובדן, כולל, אך לא מוגבל, לכל רווח או הפסד, שעלול לנבוע בישירות או בעקיפין מן השימוש או ההסתמכות על מידע מסוג זה.

הסכונים במסחר מקוון

ישנם סיכונים בשימוש במערכת ביצוע עסקאות מסחר מבוססת-אינטרנט שעלולים לנבוע מכשל בחומרה, בתוכנה או בחיבור האינטרנט, אך אינם מוגבלים רק לאלה. מאחר וחברת קולמקס ישראל אינה שולטת בעוצמת האות, בקליטתו או בניתובו דרך רשת האינטרנט, כמו גם בתצורת הציוד שברשותך ובאמינות החיבור, איננו יכולים לשאת באחריות בגין כשלים הפרעות או עיכובים בתקשורת דרך האינטרנט. חברת קולמקס ישראל מפעילה מערכות גיבוי ותכניות למזעור האפשרות של כשלים במערכת, ובכלל זה ניתנת ללקוחות אפשרות להורות על פקודות מסחר דרך הטלפון.

מודל ביצוע

חוזי הפרשים על צמדי מטבעות: קולמקס ישראל מספקת ביצוע עסקאות בתיווך ישיר.

על פי מודל זה, קולמקס ישראל מעבירה ללקוחותיה את המחיר הטוב ביותר שסופק לה על ידי אחד מספקי הציטוטים, בתוספת עמלת מרווח לכל צמדי המטבעות (Mark Up) המשתנה מצמד לצמד ומעת לעת. קולמקס ישראל אינה "עושת שוק " (market maker) באף אחד מצמדי המטבעות שהיא מעמידה למסחר. לפיכך, קולמקס ישראל נסמכת על ספקי ציטוטים החיצוניים הללו לצורך תמחור הצמדים. מודל זה מעודד אמנם תחרות בין ספקי הציטוטים, אולם ישנן הגבלות מסוימות לנזילות אשר עשויות להשפיע על הביצוע הסופי של הוראתך.

זליגה

מטרתה של קולמקס ישראל היא לספק ללקוחות את התמחור הטוב ביותר ולבצע את כל ההוראות בשער המבוקש. אך ישנן תקופות שבהן, בשל עלייה בתנודתיות או בנפח, ההוראות עשויות לחוות זליגה. תהליך זה מתרחש בדרך כלל בזמן פרסום אירועים חדשותיים פונדמנטליים. במקרים כאלה, סוג ההוראה, הכמות המבוקשת והוראות אחרות הקשורות לפקודת המסחר שלך עשויים להשפיע על אופן ביצוע העסקה.

נציג להלן דוגמאות:

הוראות GTC - Good 'Til Cancelled – תקף עד לביטול : הוראת המסחר שלך תבוצע במלואה במחיר הזמין הבא בעת ההוצאה לפעול.

התנודתיות בשוק עשויה ליצור תנאים בהם קשה לבצע את ההוראות מכיוון שהמחיר עשוי להיות במרחק פיפסים רבים בשל תנועות השוק הקיצוניות. למרות שהסוחר רוצה לבצע במחיר מסוים, יתכן שהשוק זז משמעותית וההוראה תתבצע במחיר הטוב הבא. יש לציין כי במסגרת מודל הביצוע של טי.ג’י.אל קולמקס שוקי הון בע”מ, חייבת להיות נזילות מספקת בשוק כדי לבצע עסקה במחיר מבוקש.

קולמקס ישראל מספקת ללקוחותיה סוגים שונים של הוראות מסחר, בסיסיות ומתקדמות, המאפשרות לסוחר לשלוט ולמזער את סיכוני הביצוע. הוראת שוק תלוית-טווח מאפשרת לסוחר להגדיר טווח מחיר עבור הוראת השוק שלו ובכך לקבוע את מידת הזליגה האפשרית שהוא הוא מוכן לספוג. כאשר הטווח מוגדר ל-0, אזי הוראת השוק תבוצע אך ורק אם המחיר המבוקש זמין בשוק, ולא בשום מחיר אחר כתוצאה מזליגה. לסוחר ישנה אפשרות להתיר מידה מסוימת של זליגה, ובכך להגדיל את הסיכויים שההוראה שלו תבוצע. במקרה זה, ההוראה תבוצע במחיר הזמין הטוב ביותר בתוך תחומי טווח הזליגה שהוגדר. לדוגמה, לקוח יכול לקבוע כי הוא מוכן שהוראת השוק שלו תבוצע בטווח של 2 פיפס מהמחיר המבוקש. במקרה כזה, המערכת תבצע את הוראת השוק שלו בתוך תחומי הטווח שהוגדר (2 פיפס בדוגמה שלנו). במידה ולא תהיה נזילות בשוק על מנת לבצע את הוראת השוק במסגרת תחומי הטווח שנקבע על ידי הסוחר, הפקודה לא תצא אל הפועל. יצוין כי הוראת שוק תלוית-טווח מגדירה אך ורק סטייה שלילית. במידה ויהיה בשוק מחיר מועדף יותר בעת הביצוע, לטובת הסוחר, ולא משנה מה שיעור הזליגה החיובית, הפקודה תבוצע במחיר הטוב ביותר הזמין.

בנוסף לכך, הוראות סטופ הופכות להיות הוראות שוק המבוצעות במחיר הטוב ביותר הזמין. הוראות סטופ מבטיחות ביצוע אך לא מחיר מבוקש. לפיכך, הוראות סטופ חשופות לזליגה בהתאם לתנאי השוק.

נזילות

שימו לב כי בשעות הראשונות של פתיחת שבוע המסחר השוק נוטה להיות דליל יותר מהרגיל עד לפתיחת יום המסחר בטוקיו ובלונדון. בשל מיעוט של מוכרים וקונים, בשווקים דלילים אלה עשויים להיווצר מרווחים גדולים יותר, בעיקר בשל העובדה שבשעות המסחר הראשונות אחרי פתיחת שבוע המסחר, מרבית העולם עדיין מצוי בחופשת סוף השבוע.

בשווקים דלילים הסוחרים עשויים לחוות קשיים בפתיחה או סגירה של עסקאות וכן לחוות עיכובים בביצוע. כמו כן, מחיר הביצוע עשוי להיות רחוק במידה משמעותית מן המחיר המבוקש.

חוזי הפרשים (CFD):

כפי שהוזכר, קבוצת החברה היא הצד הנגדי בעסקאות ה-CFD. הנזילות הזמינה תלויה בתנאי השוק הכלליים, כפי שבא לידי ביטוי בשוק שבו נסחר נכס הבסיס שאותו מייצג חוזה ההפרשים. בבואך לפתוח עסקה, על הסוחר להביא בחשבון את כל הגורמים, ובכלל זה אסטרטגיית המסחר הכוללת שלך, גודל העסקה, תנאי השוק וסוג ההוראה.

בנוסף לסוג ההוראה, על הסוחר לבחון את הזמינות של צמד המטבעות המסוים בטרם הוא מחליט לפתוח עסקה. כמו בכל שוק פיננסי, ישנם נכסים נזילים יותר ונזילים פחות. ככל שהנזילות גדולה יותר, כך באפשרותו של הסוחר לפתוח ולסגור עסקאות ביתר דיוק, באופן מיידי, תוך זליגה מינימאלית בתנאי שוק תקינים. עם זאת, ישנם צמדים נזילים פחות.

להלן רשימת הצמדים אשר מתאפיינים בקולמקס ישראל בנזילות מצומצמת יותר: SGD/JPY USD/SGD USD/MXN USD/ZAR HKD/JPY USD/HKD ZAR/JPY

המסחר בצמדים אלה כרוך ברמת סיכון נוספת. נפח המסחר בנכסים הללו בשווקים הינו מאוד נמוך, כאשר הנזילות מתבססת על מקורות חיצוניים ספורים, ולעיתים מקור אחד בלבד. נזילות נמוכה זו עשויה לגרום בין היתר לאי יכולת לסגור עסקאות בהיעדר פעילות בשוק, פערים בין המחיר המצוטט לבין מחיר הביצוע, עיכוב בביצוע עד לאיתור צד שני לעסקה. חשוב שכל סוחר יביא זאת בחשבון בבואו לסחור על צמדים מסוג זה.

לאור הסיכונים הללו, אנו ממליצים מאוד להשתמש בסוגים מתקדמים של הוראות, אשר מסייע לשלוט ברמת הסיכון.

עיכובים בביצוע

עיכוב בביצוע עשוי להתרחש בשל כמה סיבות, כמו עניינים טכניים הקשורים לחיבור האינטרנט של הסוחר לשרת של טי.ג’י.אל קולמקס שוקי הון בע”מ, והדבר עשוי לגרום לביצועים מעוכבים. תחנת המסחר שנמצאת על מחשב של סוחר עשויה שלא לשמור על קשר רציף עם שרתי קולמקס ישראל בשל עוצמת אות חלשה שנובעת מחיבור אלחוטי או חיבור חיוג. הפרעה במסלול החיבור עשויה לפעמים להפריע לאות ולנטרל את תחנת המסחר, דבר שעשוי ליצור עיכובים בשידור המידע בין תחנת המסחר של הסוחר לבין שרת טי.ג’י.אל קולמקס שוקי הון בע”מ. דרך אחת לבדוק את חיבור האינטרנט לשרת קולמקס ישראל היא לבצע פעולת ping אל השרת מהמחשב שלך.

לפרטים נוספים על כך גלשו אל: http://www.wikihow.com/Ping-an-IP-Address

איפוס הוראות

תנודתיות בשוק יוצרת תנאים המקשים על ביצוע הוראות במחיר הנתון בשל נפח ההזמנות הקיצוני. עד שניתן לבצע את ההוראות, מחיר הקנייה/מכירה שבו הצד מוכן לקבל את הפוזיציה עשוי להיות במרחק כמה פיפסים ממנו. במקרים בהם מאגר הנזילות אינו מספיק גדול כדי לאפשר ביצוע הוראת טווח שוק, ההוראה תידחה. בכניסת לימיט או הוראת לימיט, ההוראה תידחה ותאופס עד אשר ניתן יהיה לבצע את ההוראה. יש לזכור כי בביצוע הוראת לימיט וכניסה בלימיט לא ניתן להבטיח מחיר. בתנאי שוק מסוימים ובאסטרטגיות מסחר מסוימת רמת הסיכון גבוהה יותר.

מרווחים מוגדלים

קולמקס ישראל שואפת לספק לסוחרים מרווחים מצומצמים ותחרותיים; אך ייתכנו מקרים בהם המרווח גדול יותר ממרווח טיפוסי. בזמן של אירועים חדשותיים המרווחים עשויים לעלות בצורה משמעותי כדי לפצות על התנודתיות העצומה בשוק. המרווחים המוגדלים עשויים להימשך מספר שניות עד כמה דקות. קולמקס ישראל ממליצה לסוחרים להיזהר כאשר הם סוחרים בסמיכות לאירועים חדשותיים להיות מודעים להון החשבון שלהם, לביטחונות בהם ניתן להשתמש וחשיפת השוק שלהם. מרווחים מוגדלים עשויים להשפיע לרעה על כל הפוזיציות בחשבון, כולל פוזיציות מגודרות, בהן נדון בהמשך.

ערך הבסיס של חוזי ההפרשים נגזר מהמחיר שבו נסחר החוזה העתידי של אותו נכס. קולמקס ישראל אינה קובעת את מחירי נכסי ה-CFD שהיא מציעה למסחר עבור לקוחותיה ולכן במועדים שמחוץ לשעות המסחר של השוק שבו נסחר נכס הבסיס, המרווחים עשויים להתרחב מעבר הרגיל.

הוראות תלויות

בתקופות של נפחי מסחר גדולים, עשויות להתרחש הוראות תלויות. זהו מצב שבו הוראה יושבת בחלון "הוראות " אחרי שהיא בוצעה. ההוראה תודגש באדום וטור הסטטוס יאמר "בוצע " או "בביצוע ". בדרך כלל ההוראה מצויה בהליכי ביצוע עד ש- קולמקס ישראל תקבל אישור מספק הנזילות כי המחיר עדיין זמין. בתקופות של נפחי מסחר גדולים ייתכן שייווצר תור של הזמנות. העלייה בהוראות נכנסות עשויה לפעמים ליצור מצב בו יש עיכוב של ספק הנזילות באישור הוראות מסוימות.

התוצאות משתנות לפי סוג ההוראה. אם זוהי הוראה בטווח השוק ואי אפשר לבצע את הוראה בטווח שיווין, או אם העיכוב חלף, ההוראה תידחה. אם זוהי הוראת שוק, יבוצע כל ניסיון לבצע את ההוראה במחיר הזמין הבא בשוק. בשני המקרים, בטור ה"סטטוס " בחלון "הוראות " יהיה כתוב "בוצע " או "בביצוע ". לעסקה ייקח כמה רגעים לעבור לחלון "פוזיציות פתוחות ". בהתאם לסוג ההוראה, ייתכן שהפוזיציה כבר בוצעה והעיכוב הוא פשוט בשל תעבורת אינטרנט כבדה.

זכרו שיש להכניס הוראה פעם אחת בלבד. הכנסת אותה הוראה מספר פעמים עשויה להאט או לנעול את המחשב או לפתוח פוזיציות לא רצויות בלי כוונה.

בכל זמן שאינכם יכולים לגשת לתחנת המסחר כדי לנהל את חשבונכם, תוכלו להתקשר לדסק המסחר ישירות ב 073-2580001 או לגלוש לאתר http://www.colmex.co.il כדי לקבל מידע על יצירת קשר.

תמחור אפור

מצב זה קורה כאשר הנזילות יורדת ועושי השוק שמספקים את המחירים לקולמקס ישראל אינם יוצרים שוק באופן אקטיבי עבור צמדי מטבעות ספציפיים. לפעמים עלייה גדולה בהפרש של מרווח עשויה להתרחש בשל חוסר תקשורת עם ספק הנזילות או בשל הודעה שיש לה השפעה דרמטית על השוק ואשר מורידה את הנזילות. "האפרת " מחירים כזו או מרווחים גדולים עשויים לגרום לקריאת בטחונות בחשבון (margin call) של סוחר. כאשר נותנים הוראה על צמד מטבעות שהושפע על ידי המחירים האפורים, הרווח/הפסד יעבור באופן זמני לאפס עד שהצמד יקבל מחיר סחיר והמערכת תוכל לחשב את מאזן הרווח/הפסד.

גידור

מצב זה קורה כאשר הנזילות יורדת ועושי השוק שמספקים את המחירים לקולמקס ישראל אינם יוצרים שוק באופן אקטיבי עבור צמדי מטבעות ספציפיים. לפעמים עלייה גדולה בהפרש של מרווח עשויה להתרחש בשל חוסר תקשורת עם ספק הנזילות או בשל הודעה שיש לה השפעה דרמטית על השוק ואשר מורידה את הנזילות. "האפרת " מחירים כזו או מרווחים גדולים עשויים לגרום לקריאת בטחונות בחשבון (margin call) של סוחר. כאשר נותנים הוראה על צמד מטבעות שהושפע על ידי המחירים האפורים, הרווח/הפסד יעבור באופן זמני לאפס עד שהצמד יקבל מחיר סחיר והמערכת תוכל לחשב את מאזן הרווח/הפסד.

בטחונות יורדים

קריאת בטחונות עשויה להתרחש גם כאשר חשבון מגודר במלואו מכיוון שהמרווחים עשויים להתרחב, דבר שיגרום לביטחונות שנותרו בחשבון לרדת. אם הביטחונות שנותרו לא יספיקו כדי לשמור על פוזיציות פתוחות, החשבון עשוי לחוות קריאת בטחונות, ופוזיציות פתוחות בחשבון ייסגרו. למרות שאחזקת פוזיציות לונג ושורט עשויות לתת לסוחר את הרושם שהחשיפה שלו לתנועת השוק מוגבלת, אם אין לו מספיק בטחונות זמינים והמרווחים גדלים לתקופה כלשהי, הדבר עשוי להביא לקריאת בטחונות על כל הפוזיציות.

עלויות גלגול

גלגול הוא הפתיחה והסגירה הבו זמניים של פוזיציה בזמן מסוים ביום כדי להימנע מלסיים את העסקה ולספק את הנכס שנרכש. מונח זה מתייחס גם לריבית שמשולמת לחשבון הסוחר או שמשולמת מחשבון הסוחר עבור פוזיציות שהוחזקו "במשך הלילה ", כלומר אחרי 00:00 שעון ישראל בתוכנת המסחר של קולמקס ישראל . השעה שבה הפוזיציות נסגרות ונפתחות מחדש ותשלום הגלגול שמחויב או משולם נקראים בדרך כלל גלגול מסחר (TRO). חשוב לציין שחיובי גלגול יהיו גבוהים מתשלומי גלגול. כאשר כל הפוזיציות מגודרות בחשבון, למרות שהפוזיציות נטו הכלליות עשויות להיות ברמת אפס, החשבון עדיין עשוי להפסיד בשל המרווח שמתרחש בזמן הגלגול.

תנודות שער חליפין - עליות פיפס

תנודות שער חליפין או "עלויות פיפס " מוגדרות כערך שניתן לתנועת פיפס עבור צמד מטבעות ספציפי. העלות היא כמות המטבע שירוויחו או יפסידו עם כל תנועת פיפס של שער צמד המטבעות ויהיה נקוב במטבע של החשבון בו הצמד נסחר. בתחנת המסחר, אפשר לראות את עלות הפיפס של כל צמדי המטבעות על ידי בחירת הנכס בחלום הסימולי, לחצן ימני, בתפריט שנפתח יש לבחור Specification או בקרו באתר החברה.

מרווחים הפוכים

כאשר אתה סוחר עם קולמקס ישראל , אתה סוחר על בסיס ציטוטי מחיר המסופקים על ידי הבורסות השונות, בתוספת עמלת מרווח שמוסיפה קולמקס ישראל. במקרים נדירים עשויים להתרחש שיבושים בזרימת הציטוטים. הן עשויות להימשך רגעים ספורים בלבד, אך כשזה קורה, המרווחים מתהפכים. באירועים נדירים אלה, קולמקס ישראל מייעצת ללקוח להימנע מהוראות עתידיות מותנות. ייתכן שזה מפתה לבצע "מסחר חינם ", זכרו שהמחירים אינם אמיתיים והמחיר שבוצע בפועל עשוי להיות במרחק של פיפסים רבים מהמחיר המוצג. אם העסקאות מבוצעות לפי שערים שאינם מסופקים באמת על ידי ספקי הנזילות של קולמקס ישראל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפוך עסקאות כאלה והן אינן נחשבות לעסקאות תקפות. זכרו שאירועים אלה נדירים ועל ידי מתן הוראות טווח השוק או הימנעות ממסחר ברגעים כאלה, סוחרים יכולים להימנע מהסיכון הכרוך בתרחישים שהוזכרו לעיל.

ביצוע בחגים ובסופי שבוע

שעות דסק המסחר - פורקס - Forex

השעות שבהן זורמים ציטוטים הן מיום שני ב 22:00 שעון ישראל עד יום שישי ב-23:00 שעון ישראל. יש להביא בחשבון כי הוראות שהוצבו לפני כן עשויות להתבצע עד 23:00 שעון ישראל, וסוחרים שפותחים עסקאות בין 22:55 ל 23:00 ייתכן ולא יוכלו לבטל הוראות תלויות ועומדות. במידה והסוחר הציב הוראת GTC בדיוק בשעת נעילת השוק, ייתכן כי ההוראה לא תבוצע עד חידוש המסחר ביום ראשון. על כן, יש לנקוט בזהירות כאשר סוחרים בסמוך לשעת הנעילה ולהביא בחשבון את התרחישים שלעיל. זמני הסגירה או הפתיחה עשויים להשתנות על ידי דסק המסחר מכיוון שהוא מסתמך על המחירים שמוצעים עלי ידי ספקי הציטוטים שמספקים נזילות ל- קולמקס ישראל . מחוץ לשעות אלה, רוב הבנקים והמרכזים הפיננסיים הגדולים בעולם סגורים. המחסור בנזילות ונפח בסוף השבוע לא מאפשר ביצוע ומתן המחירים.

באתר תוכלו למצוא את שעות המסחר עבור כל נכסי ה-CFD השונים:

בנוסף לכך, הנזילות בסמוך לפתיחת המסחר בנכס CFD עשוי להיות דליל למדי. על הסוחרים לנקוט משנה זהירות בבואם לסחור בסמוך לשעות הנעילה והסגירה ולהשתמש בהוראות המתקדמות לבקרת רמת הסיכון. נזילות נמוכה עשויה לגרום לזליגה בביצוע או פערי מחיר אשר ישפיעו משמעותית על המחיר הסופי.

עדכון מחירים לפני הפתיחה:

מעט לפני הפתיחה דסק המסחר מחדש את השערים כדי לשקף את תמחור השוק הנוכחי לקראת פתיחת יום המסחר. בזמן זה העסקאות וההזמנות שחיכו במהלך סוף השבוע יכולים להתבצע. הציטוטים בזמן זה אינם ניתנים לביצוע עבור הוראות שוק חדשות. אחרי הפתיחה סוחרים יכולים לבצע עסקאות חדשות או לשנות עסקאות קיימות.

פערי מחיר - Gapping

עם פתיחת שבוע המסחר ביום ראשון ייתכנו פערים בין מחירי הפתיחה השבועיים לבין מחירי הנעילה עם תום שבוע המסחר ביום שישי. לעיתים, מחירי הפתיחה ביום ראשון קרובים למחירי הנעילה ביום שישי. אולם לעיתים, מחירי הפתיחה ביום ראשון שונים משמעותית לעומת מחירי הנעילה ביום שישי. במידה והתרחש במהלך סוף השבוע אירוע משמעותי או התפתחות כלכלית בעלי השלכות על ערכו של נכס מסוים, השוק עשוי לפתוח את המסחר ביום ראשון בפער מחיר משמעותי. סוחרים המחזיקים בפוזיציות פתוחות או הוראות תלויות במהלך סוף השבוע צריכים להביא בחשבון תרחיש זה.

בהתאם לפתיחה ולנעילה של השוק שבו נסחר נכס הבסיס, סוחרי CFD עשויים לחוות פערים במחירים. בעקבות התנודתיות המאפיינת את שעות המסחר הללו, מסחר בשעת פתיחת המסחר בנכס כלשהו כרוכה בסיכון נוסף אשר על הסוחר להביאו בחשבון בבואו לקבל החלטות מסחר. התנודתיות וסיכוני הביצוע המאפיינים את השעות הללו קשורות לנזילות הנמוכה בשעות הללו, מה שעשוי להביא לתנודות משמעותיות במחירי נכס הבסיס וה-CFD.

ביצוע הוראות

הוראות לימיט בדרך כלל מתבצעות במחיר המבוקש או במחיר טוב יותר. אם המחיר המבוקש אינו זמין בשוק, ההוראה לא תצא אל הפועל. אם המחיר המבוקש של הוראת סטופ נרשם בעת פתיחת השוק ביום ראשון, ההוראה הופכת להיות הוראת שוק. הוראות מסוג כניסה בלימיט יוצאות אל הפועל בדומה להוראות לימיט. הוראת מסוג כניסה בסטופ מתממשות בדומה להוראות סטופ.

סיכוני סוף שבוע

סוחרים החוששים מפני תנודתיות קיצונית במהלך סוף השבוע, אשר תגרום לפערי מחיר, ושהסיכונים הללו אינם מתאימים לסגנון המסחר שלהם, מומלץ כי יסגרו את הפוזיציות הפתוחות שלהם ויסירו הוראות מסחר. חשוב שסוחרים המותירים פוזיציות פתוחות למשך סוף השבוע יהיו מודעים לכל הסיכונים הכרוכים בכך. לאור התנודתיות בשווקים, אין זה בלתי שכיח כי יהיו פערי מחיר של מספר פיפסים בין מחיר הנעילה לבין מחיר הפתיחה השבועיים. אנו מפצירים בסוחרים להביא את מכלול הגורמים הללו בחשבון בתהליך קבלת ההחלטות שלהם.

התראת בטחונות (Margin Call) - וסגירת פוזיציות

חשוב לציין כי קולמקס ישראל תשתדל לספק התראות מקדימות לסוחרים בטרם סגירת פוזיציות בשל היעדר בטחונות. התראת בטחונות מופעלת כאשר הבטחונות הזמינים שלך מגיעים לאפס. הדבר קורה כאשר ההפסדים הצפים שלך מורידים את ההון בחשבון שלך לרמה הנמוכה או שווה לדרישת הבטחונות בתיק. כתוצאה מכך, התראת הבטחונות מביאה לסגירה של כל הפוזיציות הפתוחות, אלא אם כן צוין אחרת.

הרעיון מאחורי מסחר בטחונות הוא שהביטחונות שלך ממלאים תפקיד של הפקדת אמון כדי לבטח את הערך הגדול של הפוזיציה שלך. מסחר בטחונות מאפשר לסוחרים להחזיק בפוזיציות גדולות בהרבה מערך החשבון. לפלטפורמת המסחר המקוונת של קולמקס ישראל יש יכולות ניהול בטחונות אשר מאפשרות מינוף גבוה זה. המסחר עם בטחונות כרוך בסיכון מכיוון שמינוף גבוה עשוי לפעול כנגדך כמו שהוא פועל לטובתך. אם הון החשבון יורד מתחת לדרישות הביטחונות, תחנת המסחר תוציא הוראה לסגור את כל הפוזיציות הפתוחות. כאשר הפוזיציות במינוף יתר או כשיש הפסדי מסחר עד לשלב שבו אין מספיק הון כדי לקיים פוזיציות פתוחות, תתרחש התראת בטחונות ויהיה צורך לסגור פוזיציות פתוחות.

זכרו שכאשר הביטחונות הזמינים של החשבון מגיעים לאפס, כל הפוזיציות הפתוחות נסגרות. תהליך התראת הביטחונות הוא אלקטרוני לגמרי ואין ל- קולמקס ישראל שיקול דעת לגבי הסדר בו העסקאות נסגרות.

למרות שתהליך התראת הבטחונות נועד לסגור את כל הפוזיציות כאשר הון החשבון יורד מתחת לדרישת הבטחונות, הרי שייתכנו מקרים שבהם סגירת הפוזיציות הפתוחות לא תתבצע במחירים שנרשמו בעת התראת הבטחונות. כתוצאה מכך, הון החשבון עשוי לרדת מתחת לדרישת הבטחונות בעת ביצוע הוראות המסחר, אפילו עד למצב שבו החשבון ייקלע למאזן שלילי. הסבירות לכך גבוהה במיוחד בשעה שהתנודתיות בשוק גבוהה. קולמקס ישראל לא תחייב סוחרים בגין גירעון שלילי, אולם על הסוחרים להיות מודעים לאפשרות כי כל הון בחשבון חשוף להפסד. קולמקס ישראל ממליצה להשתמש בהוראות סטופ כדי להימנע מסגירת פוזיציות עקב התראת בטחונות.

אנו ממליצים כי הסוחרים יקפידו על רמת בטחונות הולמת בחשבונם בכל עת. באפשרותך לשנות את גובה המינוף בחשבונך, בכפוף לאישור החברה. דרישות הבטחונות עשויות להשתנות בהתאם לגודל החשבון, מספר פוזיציות פתוחות, סגנון המסחר, תנאי השוק ועל פי שיקול דעת של קולמקס ישראל.

תמחור גרפים לעומת המחירים המוצגים בפלטפורמות המסחר

חשוב להבחין בין מחירים אינדיקטיביים (המוצגים על גרפים) לבין המחירים הסחירים (המוצגים בתחנת המסחר של קולמקס ישראל ). ציטוטים אינדיקטיביים מספקים אינדיקציה למחיר בשוק ועל הקצב בו הם משתנים. מחירים אלה נגזרים משורה של ספקים כמו בנקים, חברות סליקה, ואשר עשויות לשקף או לא לשקף את המקום בו ספקיות הנזילות של קולמקס ישראל קובעות את המחירים. ציטוטים ניתנים לביצוע מבטיחים ביצוע מדויק יותר ומפחיתים את עלות העסקה. מכיוון ששוק המט"ח ספוט הינו מבוזר, כלומר, אין לו בורסה מרכזית יחידה שבה כל העסקאות מבוצעות, כל דילר מט "ח עשוי לצטט מחירים שונים במעט. משום כך, כל מחיר המוצג על ידי ספק גרפים שהוא צד שלישי, אשר אינו משתמש בהזנת המחירים של עושה השוק, ישקף מחירים "אינדיקטיביים " ולא מחירי "מסחר " אמיתיים בהם ניתן לבצע עסקאות.

פלטפורמות מסחר במכשירים ניידים

ישנם שורה של סיכונים הכרוכים במסחר בפלטפורמות מובייל כגון הכפלה של הוראות מסחר, שיהוי בקבלת המחירים, ותופעות אחרות אשר הנובעות מתקשורת מובייל. המחירים המוצגים בפלטפורמת המובייל מהווים אינדיקציה בלבד למחירי הביצוע ולא משקפים את מחיר הביצוע בפועל של ההוראה.

תחנת המובייל של Meta Trader 4 משתמשת ברשת תקשורת ציבורית לצורך העברת הודעות. קולמקס ישראל לא תהיה אחראית, בשום מקרה שהוא, לכל עיכוב בהעברת הציטוטים ולקשיים במסחר הנגרמים כתוצאה מבעיות הקשורות לתקשורת הרשת שאינן בשליטתה של קולמקס ישראל . בעיות בתשדורת כוללות, אך לא מוגבלות, חולשת אות, השהייה (latency) ושיבושים אחרים אשר קשורים לחיבור עם ספק האינטרנט שלך, ספק הטלפון שלך וספקי שירות אחרים.

יש לציין כי ישנם יישומים של תחנת המסחר של קולמקס ישראל אשר אינם זמינים בפלטפורמת המובייל של קולמקס ישראל . ההבדלים העיקריים כוללים, בין היתר, חבילת גרפים מוגבלת, אי הצגה של ריביות הגלגול היומיות, ואי הצגה של דרישת הבטחונות לכל נכס. לפני שסוחרים בפלטפורמת המובייל של קולמקס ישראל , מומלץ להתנסות ולהכיר את אופן תפעולה.

×

שמחים שהחלטת להצטרף אלינו, הכנו עבורך סרטון המסביר בקצרה על תהליך פתיחת החשבון ועל הפעילות בזירת המסחר קולמקס ישראל ניתן להמשיך בתהליך הרישום בכל שלב בלחיצה על כפתור המעבר לפתיחת חשבון