פורטל שוק ההון

סקירות והמלצות אנליסט

סקירה שבועית 16.1.22

סקירת קבוצת דלק 12.1.22

סקירה שבועית 9.1.22

סקירה שבועית 16.1.22

עיקרי הדברים

 • הפוקוס של המשקיעים השבוע התמקד בסביבת האינפלציה שהגיעה לשיא של 40 השנים האחרונות ובעדותו של יו"ר ה-Fed שניסה להרגיע את השווקים
 • העקום האמריקאי המשיך להשתטח
 • עונת הדוחות הכספיים החלה כאשר חלק מהבנקים הגדולים פרסמו תוצאותיהם ביום ו'. השבוע צפויים, בין היתר, לדווח החברות: Bank Of America, Goldman Sachs, Procter&Gamble, Netflix, Travelers
 • ביום ב', 17/1, השווקים האמריקאיים יהיו סגורים לרגל יום Martin Luther King.
רון אייכל

דר׳ רון אייכל, אנליסט השקעות של קולמקס ישראל, מתמחה במחקר מאקרו כלכלי, ניתוח שווקים פיננסיים גלובאליים וניהול סיכוני שוק. אייכל הינו בעל תואר דוקטור (Phd) במנהל עסקים עם התמחות במימון מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. בין תפקידיו הקודמים- כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות, אסטרטג ראשי לשווקים בינלאומיים באי.בי.אי וראש צוות מחקר בניירות ערך זרים ומט"ח בבנק לאומי. דר' רון אייכל מרצה בתחומי מימון, כלכלת עולם וכלכלת ישראל ובשנים האחרונות מרצה באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה ומגוון מכללות בישראל.

לסקירה המלאה לחץ כאן

“המידע שלעיל מהווה מידע חלקי בלבד של האמור בעבודת הניתוח ואין להשתמש בו זה בנפרד מעבודת הניתוח המלאה. עבודת הניתוח והמידע התמציתי (“ המידע “) הן על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה, אין בתשואות העבר בכדי להעיד על תשואות העתיד. המידע אינו מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם ואין לראות בו כהמלצת השקעה. החברה וחברות קשורות לחברה, בעלי מניותיה, עובדיה ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש במידע, ככל שייגרם. אין במידע משום התחייבות של החברה או מי מטעמה להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מאמור בו. תשומת לב מיוחדת יש לתת לפסקת הגילוי הנאות המובאת בסוף עבודת הניתוח“.

סקירת קבוצת דלק 12.1.22

עיקרי הדברים

 • קבוצת דלק עברה בשנה האחרונה מהפך כשמחברה קרובה לחדלות פירעון השלימה תוכנית מימוש נכסים, גיוסי הון ופרישה מחדש של החוב מה שמילא את הקופה שלה במזומנים והחזיר את הקבוצה למרכז הבמה בשוק ההון.
 • דוחות החברה הפתיעו לטובה, ההכנסות והרווח הנקי צמחו הן ביחס לרבעון המקביל והן ביחס ל- 9 החודשים האחרונים.
 • המהלך המתבקש שעל החברה להשלים כדי למקסם את פוטנציאל הרווח הגלום בה הוא ביצוע מהלך הוני באיתקה, כלומר הנפקה או הכנסת משקיע או מיזוג שיציף ערך משמעותי בהחזקה הזו וכן מהלך הוני בדלק קידוחים שכולל מחיקה מהמסחר בתל אביב ורישום למסחר בלונדון, שם החברה אמורה לקבל תמחור טוב יותר למאגר לוויתן.
רון אייכל

דר׳ רון אייכל, אנליסט השקעות של קולמקס ישראל, מתמחה במחקר מאקרו כלכלי, ניתוח שווקים פיננסיים גלובאליים וניהול סיכוני שוק. אייכל הינו בעל תואר דוקטור (Phd) במנהל עסקים עם התמחות במימון מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. בין תפקידיו הקודמים- כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות, אסטרטג ראשי לשווקים בינלאומיים באי.בי.אי וראש צוות מחקר בניירות ערך זרים ומט"ח בבנק לאומי. דר' רון אייכל מרצה בתחומי מימון, כלכלת עולם וכלכלת ישראל ובשנים האחרונות מרצה באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה ומגוון מכללות בישראל.

לסקירה המלאה לחץ כאן

“המידע שלעיל מהווה מידע חלקי בלבד של האמור בעבודת הניתוח ואין להשתמש בו זה בנפרד מעבודת הניתוח המלאה. עבודת הניתוח והמידע התמציתי (“ המידע “) הן על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה, אין בתשואות העבר בכדי להעיד על תשואות העתיד. המידע אינו מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם ואין לראות בו כהמלצת השקעה. החברה וחברות קשורות לחברה, בעלי מניותיה, עובדיה ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש במידע, ככל שייגרם. אין במידע משום התחייבות של החברה או מי מטעמה להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מאמור בו. תשומת לב מיוחדת יש לתת לפסקת הגילוי הנאות המובאת בסוף עבודת הניתוח“.

סקירה שבועית 9.1.22

עיקרי הדברים

 • מדדי המניות בעולם הושפעו בשבוע האחרון מגורמים שונים, תוך שהשפעת האומיקרון נחלשת, חרף שיאים במקרי ההדבקות
 • פרוטוקול ישיבת ה-Fed מדצמבר מביא לזינוק בתשואות לפדיון של האג"ח הארוכות ומשפיע על מדדי המניות המרכזיים
 • עונת הדוחות הכספיים צפויה להתחיל ביום ו' כאשר הבנקים הגדולים יפרסמו תוצאותיהם הכספיות
 • בשבוע הקרוב יפורסמו נתוני אינפלציה ברחבי העולם – בארה"ב ביום ד'
רון אייכל

דר׳ רון אייכל, אנליסט השקעות של קולמקס ישראל, מתמחה במחקר מאקרו כלכלי, ניתוח שווקים פיננסיים גלובאליים וניהול סיכוני שוק. אייכל הינו בעל תואר דוקטור (Phd) במנהל עסקים עם התמחות במימון מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. בין תפקידיו הקודמים- כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות, אסטרטג ראשי לשווקים בינלאומיים באי.בי.אי וראש צוות מחקר בניירות ערך זרים ומט"ח בבנק לאומי. דר' רון אייכל מרצה בתחומי מימון, כלכלת עולם וכלכלת ישראל ובשנים האחרונות מרצה באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה ומגוון מכללות בישראל.

לסקירה המלאה לחץ כאן

“המידע שלעיל מהווה מידע חלקי בלבד של האמור בעבודת הניתוח ואין להשתמש בו זה בנפרד מעבודת הניתוח המלאה. עבודת הניתוח והמידע התמציתי (“ המידע “) הן על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה, אין בתשואות העבר בכדי להעיד על תשואות העתיד. המידע אינו מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם ואין לראות בו כהמלצת השקעה. החברה וחברות קשורות לחברה, בעלי מניותיה, עובדיה ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש במידע, ככל שייגרם. אין במידע משום התחייבות של החברה או מי מטעמה להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מאמור בו. תשומת לב מיוחדת יש לתת לפסקת הגילוי הנאות המובאת בסוף עבודת הניתוח“.

ארכיון סקירות


ארכיון סקירות


המלצות אנליסטים


נפט גולמי מסוג BRENT

Sainsbury

Jefferies Group

קבוצת דלק בע"מ

Coffee

Walgreens Boots

Carnival Corp

Apple

שם חברה/ני"עTickerאנליסטתאריך המלצה קודמתתאריך המלצהשער ביום ההמלצההמלצה לשבועקו תמיכה (Stop Loss)קו התנגדות (Take Profit)קישור לסקירה
נפט גולמי מסוג BRENTUKOILדר' רון אייכל3.10.2116.1.22$86.32קנייה חזקה$78.20$90.12 סקירה מלאה
SainsburySBRY.LNדר' רון אייכל16.1.22$288.7קנייה$271.40$293.60 סקירה מלאה
Jefferies GroupJEFדר' רון אייכל16.1.22$37.63ניטרלית$37.30$41.28 סקירה מלאה
קבוצת דלק בע"מקבוצת דלקדר' רון אייכל 7.4.2112.1.22ILA29,650קניהILA26,480ILA30,420 סקירה מלאה
Coffee KC1 דר' רון אייכל 5.12.21 9.1.22$238.85 קניה $223.5 $242.96 סקירה מלאה
Walgreens Boots WBA דר' רון אייכל 25.7.21 9.1.22$53.84 קניה $53.58 $54.21 סקירה מלאה
Carnival CorpCCLדר' רון אייכל 11.4.21 9.1.22 $21.9נייטרלי $19.5 $22.43 סקירה מלאה
AppleAAPLדר' רון אייכל 5.5.215.1.22$179.89קניה$176.04$180.21 סקירה מלאה

סקירת שוק כללית

מאמרים מומלצים

סיכום שנת 2021 בשווקים

למרות שהעולם החל להראות סימנים של חזרה לשגרה (חרף צווארי בקבוק נמשכים) בשלהי השנה, העלייה המהירה במקרי ההידבקויות עקב תקופת ... קרא עוד

גרף מסחר

מהו מדד תל אביב 125?

השקעה בבורסה המקומית בארץ הפכה פופולארית במיוחד בשנים האחרונות. זירת המסחר המקומית אינה מהווה תחליף לזירות המסחר הבינלאומי... קרא עוד

ניהול סיכונים

גידור סיכונים – באמצעות חוזה הפרשים

השינויים הדרמטיים בביקושים והיצעים בשווקים העולמיים יוצרים תנודתיות חריפה במחירי הסחורות וחשיפות כלכליות לעסקים יצרנים, י... קרא עוד