פורטל שוק ההון

סקירות והמלצות אנליסט

סקירה שבועית 19.06.2022

סקירת מניית טבע אורמת טכנולוגיות 15.06.2022

סקירה שבועית 12.6.22

סקירה שבועית 19.06.2022

עיקרי הדברים

  • השבוע נרשמו מהלכי ריסון מוניטריים במספר בנקים חשובים – ארה"ב, אנגליה ושווייץ (שהיה לכשעצמו הפתעה). עם זאת, החשש מפני "נחיתה קשה" הביא לירידות מחירים קשות בשוקי המניות
  • השבוע הקרוב יתאפיין בפרסום של אינדיקטורים רבים בהם: סקרים אזוריים של ה-Fed, נתוני PMI וסנטימנט הצרכנים. פאואל צפוי להעביר את עדותו החצי-שנתית בסנאט
רון אייכל

דר׳ רון אייכל, אנליסט השקעות של קולמקס ישראל, מתמחה במחקר מאקרו כלכלי, ניתוח שווקים פיננסיים גלובאליים וניהול סיכוני שוק. אייכל הינו בעל תואר דוקטור (Phd) במנהל עסקים עם התמחות במימון מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. בין תפקידיו הקודמים- כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות, אסטרטג ראשי לשווקים בינלאומיים באי.בי.אי וראש צוות מחקר בניירות ערך זרים ומט"ח בבנק לאומי. דר' רון אייכל מרצה בתחומי מימון, כלכלת עולם וכלכלת ישראל ובשנים האחרונות מרצה באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה ומגוון מכללות בישראל.

לסקירה המלאה לחץ כאן

“המידע שלעיל מהווה מידע חלקי בלבד של האמור בעבודת הניתוח ואין להשתמש בו זה בנפרד מעבודת הניתוח המלאה. עבודת הניתוח והמידע התמציתי (“ המידע “) הן על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה, אין בתשואות העבר בכדי להעיד על תשואות העתיד. המידע אינו מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם ואין לראות בו כהמלצת השקעה. החברה וחברות קשורות לחברה, בעלי מניותיה, עובדיה ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש במידע, ככל שייגרם. אין במידע משום התחייבות של החברה או מי מטעמה להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מאמור בו. תשומת לב מיוחדת יש לתת לפסקת הגילוי הנאות המובאת בסוף עבודת הניתוח“.

סקירת מניית טבע אורמת טכנולוגיות 15.06.2022

עיקרי הדברים

  • דוחות החברה לרבעון הראשון של שנת 2022 עקפו את תחזיות האנליסטים הן בשורת הרווח והן ברווח למניה.
  • חזרתה של תחנת הכוח בהוואי לפעולה, תמכה בהכנסות החברה לרבעון הראשון בשנת 2022 אולם שריפה שפרצה בתחנת כוח אחרת הביאה להורדת תחזיות ההכנסות לשנת 2022 על אף פרויקטים שצפויים לכסות על הפגיעה בייצור החשמל.
  • אורמת פועלת בתחום מרתק של הפקת אנרגיה כמעט "בלתי מוגבלת" ועשויה להמשיך לצמוח לצד תחרות של חברות קטנות שנכנסות לתחום הפקת החשמל הגיאו-תרמית שלו חסמי כניסה גבוהים בעיקר לאור עלויות הקמה של תחנות כוח ומחקר.
  • טכנית, לשבוע הקרוב המניה נסחרת חיובית.
רון אייכל

דר׳ רון אייכל, אנליסט השקעות של קולמקס ישראל, מתמחה במחקר מאקרו כלכלי, ניתוח שווקים פיננסיים גלובאליים וניהול סיכוני שוק. אייכל הינו בעל תואר דוקטור (Phd) במנהל עסקים עם התמחות במימון מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. בין תפקידיו הקודמים- כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות, אסטרטג ראשי לשווקים בינלאומיים באי.בי.אי וראש צוות מחקר בניירות ערך זרים ומט"ח בבנק לאומי. דר' רון אייכל מרצה בתחומי מימון, כלכלת עולם וכלכלת ישראל ובשנים האחרונות מרצה באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה ומגוון מכללות בישראל.

לסקירה המלאה לחץ כאן

“המידע שלעיל מהווה מידע חלקי בלבד של האמור בעבודת הניתוח ואין להשתמש בו זה בנפרד מעבודת הניתוח המלאה. עבודת הניתוח והמידע התמציתי (“ המידע “) הן על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה, אין בתשואות העבר בכדי להעיד על תשואות העתיד. המידע אינו מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם ואין לראות בו כהמלצת השקעה. החברה וחברות קשורות לחברה, בעלי מניותיה, עובדיה ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש במידע, ככל שייגרם. אין במידע משום התחייבות של החברה או מי מטעמה להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מאמור בו. תשומת לב מיוחדת יש לתת לפסקת הגילוי הנאות המובאת בסוף עבודת הניתוח“.

סקירה שבועית 12.6.22

עיקרי הדברים

  • האינפלציה ממשיכה לתעתע במשקיעים והבנקים המרכזיים ממשיכים לשמור על קו ניצי. מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה בשיעור שיא בשנה האחרונה
  • ב-ECB הותירו את הריבית השבוע ללא שינוי , אולם ביולי היא תעלה. השבוע, הן ה-Fed והן ה-BoE צפויים להעלות את הריבית
  • הקמעונאית Target מפחיתה את ההערכות בפעם השנייה, תוך 3 שבועות ומציגה את הקשיים של הסקטור העסקי
רון אייכל

דר׳ רון אייכל, אנליסט השקעות של קולמקס ישראל, מתמחה במחקר מאקרו כלכלי, ניתוח שווקים פיננסיים גלובאליים וניהול סיכוני שוק. אייכל הינו בעל תואר דוקטור (Phd) במנהל עסקים עם התמחות במימון מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. בין תפקידיו הקודמים- כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות, אסטרטג ראשי לשווקים בינלאומיים באי.בי.אי וראש צוות מחקר בניירות ערך זרים ומט"ח בבנק לאומי. דר' רון אייכל מרצה בתחומי מימון, כלכלת עולם וכלכלת ישראל ובשנים האחרונות מרצה באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה ומגוון מכללות בישראל.

לסקירה המלאה לחץ כאן

“המידע שלעיל מהווה מידע חלקי בלבד של האמור בעבודת הניתוח ואין להשתמש בו זה בנפרד מעבודת הניתוח המלאה. עבודת הניתוח והמידע התמציתי (“ המידע “) הן על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה, אין בתשואות העבר בכדי להעיד על תשואות העתיד. המידע אינו מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם ואין לראות בו כהמלצת השקעה. החברה וחברות קשורות לחברה, בעלי מניותיה, עובדיה ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש במידע, ככל שייגרם. אין במידע משום התחייבות של החברה או מי מטעמה להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מאמור בו. תשומת לב מיוחדת יש לתת לפסקת הגילוי הנאות המובאת בסוף עבודת הניתוח“.

ארכיון סקירות


ארכיון סקירות


המלצות אנליסטים


Costco

נפט גולמי מסוג BRENT

USD/CAD

אורמת טכנולוגיות

DAX

NASDAQ 100

DXY Index

טבע תעשיות פרמצבטיות

שם חברה/ני"עTickerאנליסטתאריך המלצה קודמתתאריך המלצהשער ביום ההמלצההמלצה לשבועקו תמיכה (Stop Loss)קו התנגדות (Take Profit)קישור לסקירה
Costco COST דר' רון אייכל 19.12.21 19.6.22 446.69$ מכירה 441.96 479.1 סקירה מלאה
נפט גולמי מסוג BRENT UKOIL דר' רון אייכל 20.3.22 19.6.22 $113.14 קניה 113.05 124.75 סקירה מלאה
USD/CAD USDCAD דר' רון אייכל 12.9.21 19.6.22 1.30258$ קנייה חזקה 1.2594 1.3189 סקירה מלאה
אורמת טכנולוגיות אורמת טכנו דר' רון אייכל 15.6.22 26,000ILA קניה 25,754 28,884 סקירה מלאה
DAX DAX דר' רון אייכל 12.6.22 13,761.83 € מכירה חזקה 12,385.65 14,590.17 סקירה מלאה
NASDAQ 100 NDX דר' רון אייכל 12.6.22 11,832.82$ מכירה חזקה 10,649.54 12,813.33 סקירה מלאה
DXY Index DXY דר' רון אייכל 12.6.22 104.19$ קנייה חזקה 101.39 104.26 סקירה מלאה
טבע תעשיות פרמצבטיות טבע דר' רון אייכל 8.8.21 8.6.22 ILA3,013 ניטרלית 2,880 3,215 סקירה מלאה

רק בקולמקס ישראל, חדשות מסחר ושוק הון כל יום. עדכונים יומיים על הנושאים המרכזיים הנוגעים למסחר בשוק ההון ובחוזי הפרשים. ביחד עם כלל הנתונים והמידע שתמצאו בפורטל שוק ההון של קולמקס, הסקירה החדשותית תשלים עבורכם את התמונה בשביל לגשת בצורה נוחה למסחר היומי שלכם.

סקירת שוק כללית

מאמרים מומלצים

התמורות בשווקי הסחורות והשפעתן על הבורסות בעולם

שווקי הסחורות- קיימים כיום מספר לא מועט של ענפים בשוק זה. הענף המוכר ביותר הוא האנרגיה (נפט, גז, פחם). חוץ ממנו יש גם את המתכות, ... קרא עוד

מדד תל אביב 35 ומדד תל אביב 90

מהם מדדי תל אביב 35 ו90? מתי מתעדכנים הרכבי מדדים אלו? מה צריך לדעת כשסוחרים במדדים? כל התשובות במאמר שלפניכם.... קרא עוד

ניהול סיכונים במסחר אונליין בשוק ההון

מסחר בשוק ההון כרוך בסיכון. יחד עם זאת סוחרים מנוסים לוקחים בחשבון את הסיכון ומקווים ליצר רווחים. שימוש נכון בכלים מתקדמים מ... קרא עוד