סקירות והמלצות אנליסטים

סקירות שוק קולמקס ישראל

עיקרי הדברים:

  • מדדי המניות המרכזיים בעולם המשיכו גם השבוע את המגמה החיובית.
  • העקום האמריקאי משתטח, כאשר בחלקים הארוכים נרשמו רווחי הון (ירידת תשואה לפדיון) ובקצרים הפסדים.
  • עונת הדוחות הכספיים תשמור השבוע על הילוך גבוה עלתה הילוך.
  • בשבוע הקרוב יפרסמו בין היתר החברות הבאות: J&J, Netflix, Tesla, IBM, Pay Pal.

עיקרי הדברים:

  • בדוחות הרבעון השלישי של 2021, החברה דיווחה על צמיחה גבוהה בהכנסות, ברווח הנקי וברווח למניה ביחס לרבעון המקביל אשתקד ועל רווח למניה טוב יותר ביחס לתחזיות.
  • על אף הדוחות הטובים, החברה הורידה את תחזיות הרבעון הבא ואת התחזיות לשנה הקרובה דבר שמשך את מניות החברה וכלל סקטור הקמעונאות מטה.
  • על אף החששות, אם הצמיחה העולמית תצליח להישאר ברמות הצפויות ייתכן שחברת נייקי תחזור לקצב הצמיחה שהיא מכירה ותמשיך לצמוח.
  • טכנית המניה נסחרת לשבוע הקרוב במגמה ניטרלית.

המלצות אנליסטים קולמקס ישראל

קישור
לסקירה
קו התנגדות
(Take Profit)
קו תמיכה
( Stop Loss)
המלצה
לשבוע
שער ביום
ההמלצה
תאריך המלצה תאריך המלצה
קודמת
אנליסט Ticker שם
חברה/ני”ע
לסקירה המלאה $178.76 $89.07 קנייה $166.61 17.10.2021 17.1.2021 דר’ רון אייכל JPM JP Morgan
לסקירה המלאה $85.85 $56.97 קנייה $72.29 17.10.2021 28.4.2021 דר’ רון אייכל C Citigroup
לסקירה המלאה $63.42 $28.69 קנייה חזקה $46.37 17.10.2021 18.10.2020 דר’ רון אייכל BAC Bank of America
לסקירה המלאה $154.97 $147.87 ניטרלית $150.28 13.10.2021 27.6.2021 דר’ רון אייכל NKE Nike
לסקירה המלאה $164.24 $143.96 קנייה $156.03 10.10.2021 18.7.2021 דר’ רון אייכל PEP PepsiCo
לסקירה המלאה 8.9055 NOK 8.2423 NOK מכירה חזקה 8.5403 NOK 10.10.2021 - דר’ רון אייכל USDNOK USD/NOK
לסקירה המלאה 2,391 ILA 1,803 ILA מכירה 2,295 ILA 10.10.2021 - דר’ רון אייכל גזית גזית גלוב
לסקירה המלאה $92.30 $87.15 קנייה $89.65 6.10.2021 - דר’ רון אייכל ORCL Oracle Corporation

“המידע שלעיל מהווה מידע חלקי בלבד של האמור בעבודת הניתוח ואין להשתמש בו זה בנפרד מעבודת הניתוח המלאה. עבודת הניתוח והמידע התמציתי (“המידע“) הן על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה, אין בתשואות העבר בכדי להעיד על תשואות העתיד. המידע אינו מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם ואין לראות בו כהמלצת השקעה. החברה וחברות קשורות לחברה, בעלי מניותיה, עובדיה ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש במידע, ככל שייגרם. אין במידע משום התחייבות של החברה או מי מטעמה להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מאמור בו. תשומת לב מיוחדת יש לתת לפסקת הגילוי הנאות המובאת בסוף עבודת הניתוח“.

סקירת שוק כללית