סקירות והמלצות אנליסטים

סקירות שוק קולמקס ישראל

עיקרי הדברים:

  • בשבוע האחרון, חברות ה-Small Cap הובילו את שוקי המניות.
  • בעוד שבארה"ב ובאירופה מתמודדים עם גל נוסף, סין מציגה התפתחויות חיוביות.
  • עונת הדוחות הכספיים תימשך השבוע כאשר, בין היתר, יפרסמו תוצאותיהן הרבעוניות החברות הבאות: אפל, אמזון, אלפבית (גוגל) ו-פייסבוק.

עיקרי הדברים:

  • ג'יי פי מורגן הציגו דוחות חזקים ועקפו את התחזיות הן ברווח המתואם והן בהכנסות. בנוסף הבנק הציג נתון מעודד ביחס לתחזית החובות האבודים שלו.
  • תחזיות הבנק קדימה לשנת 2020 טובות יותר מהצפוי אולם הבנק הציג תלות בהתאוששות הכלכלה והשוק. בנוסף, הבנק הציג תלות בחבילות הסיוע שהוא מקווה שינתנו ממשלת ארה"ב. נכון לעכשיו, חבילות הסיוע מאחרות לבוא וזה עלול לפגוע בתחזיותיו.
  • במידה והבנק ימשיך להראות יציבות ורווחיות, ייתכן שכבר בתחילת שנה הבאה הפד יאפשר לבנק לחזור לתוכנית רכישת המניות העצמית שלו וזה עשוי להיות חיובי עבור בעלי המניות.

המלצות אנליסטים קולמקס ישראל

קישור
לסקירה
קו התנגדות
(Take Profit)
קו תמיכה
( Stop Loss)
המלצה
לשבוע
שער ביום
ההמלצה
תאריך המלצה תאריך המלצה
קודמת
אנליסט Ticker שם
חברה/ני”ע
לסקירה המלאה $588.81 $256.79 קניה $488.28 25.10.2020 - דר’ רון אייכל NFLX Netflix
לסקירה המלאה $66.43 $36.53 מכירה $48.20 25.10.2020 - דר’ רון אייכל INTC Intel
לסקירה המלאה $2,771.00 $2,190.00 קניה $2,479.00 25.10.2020 - דר’ רון אייכל CC1 Cocoa
לסקירה המלאה $153.6 $82.83 קניה $100.37 21.10.2020 29.9.2020 דר’ רון אייכל JPM JP Morgan
לסקירה המלאה $65.72 $20.54 קניה $24.24 18.10.2020 19.4.2020 דר’ רון אייכל BAC Bank of America
לסקירה המלאה $305.65 $249.97 קנייה חזקה $285.97 18.10.2020 - דר’ רון אייכל DIA Dow Jones 30
לסקירה המלאה 1.3743 1.2186 קניה 1.29 18.10.2020 28.6.2020 דר’ רון אייכל GBPUSD GBP/USD
לסקירה המלאה $123.32 $113.82 קניה $121.53 14.10.2020 19.7.2020 דר’ רון אייכל AAPL Apple

“המידע שלעיל מהווה מידע חלקי בלבד של האמור בעבודת הניתוח ואין להשתמש בו זה בנפרד מעבודת הניתוח המלאה. עבודת הניתוח והמידע התמציתי (“המידע“) הן על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה, אין בתשואות העבר בכדי להעיד על תשואות העתיד. המידע אינו מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם ואין לראות בו כהמלצת השקעה. החברה וחברות קשורות לחברה, בעלי מניותיה, עובדיה ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש במידע, ככל שייגרם. אין במידע משום התחייבות של החברה או מי מטעמה להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מאמור בו. תשומת לב מיוחדת יש לתת לפסקת הגילוי הנאות המובאת בסוף עבודת הניתוח“.

סקירת שוק כללית

יומן אירועים כלכלי עולמי

מפת חום יישומון מט”ח