סקירות שוק קולמקס ישראל

עיקרי הדברים:

  • המשקיעים נעים בין אופטימיות באשר לחזרה לשגרה ודיווחים על התקדמות באשר לחיסון, ובין פסימיות באשר לסביבה הגיאו-פוליטית
  • הקונגרס העממי של סין מתכנן לשנות את יחסו להונג-קונג
  • אופטימיות באירופה על רקע סימנים להתגבשות חבילת סיוע כלל אירופאית
  • השווקים הפיננסים בארה”ב יהיו סגורים ביום ב’, לרגם יום הזיכרון

עיקרי הדברים:

  • יוניליוור הינה חברת צריכה מובילה ובבעלותה כ-400 מותגים פעילים חזקים.
  • החברה גלובלית, אך בסיסה בלונדון
  • מחזורי המכירות נותרו כמעט ללא שינוי בתקופת הקורונה, מכירות הקשורות לתחומי הבריאות וההיגיינה גדלו, בעוד מוצרים כגון גלידה ומזון לעסקים ירדו.
  • יוניליוור נכנסה למשבר הקורונה עם יתרת מזומנים של 2.46 מיליארד אירו, גבוהה ב-13 אחוזים ביחס לשנה שעברה. החברה מחפשת הזדמנויות, שומרת על מאזן חזק ויציב ומשמרת תזרים על מנת לשלם את הדיבידנד.
  • פתיחת מדיניות ההסגר בצל הקורונה ברחבי העולם עשויה לאפשר לחברה להגדיל את מכירות הגלידה והמזון לעסקים אשר מהווים יחדיו מעל 40% ממחזור החברה.

המלצות אנליסטים קולמקס ישראל

קישור
לסקירה
קו התנגדות
(Take Profit)
קו תמיכה
( Stop Loss)
המלצה
לשבוע
שער ביום
ההמלצה
תאריך המלצהתאריך המלצה
אחרונה
אנליסטTickerשם
חברה/ני”ע
לסקירה המלאה $199.86$119.49 קניה $183.5124.5.202024.5.2020 דר’ רון אייכל MSFTMicrosoft
לסקירה המלאה $182.22$89.39 מכירה $103.32 24.5.2020 24.5.2020 דר’ רון אייכל BIDUBaidu
לסקירה המלאה$28.84$7.7 מכירה $9.7 24.5.2020 24.5.2020 דר’ רון אייכל AALAmerican Airlines
לסקירה מלאה$ 5,158.00 $ 3,104.00 מכירה $ 4,134 20.5.202020.5.2020דר’ רון אייכל ULVR:LN Unilever
לסקירה מלאה$1.83

$0מכירה$0.24

17.05.202017.05.2020דר’ רון אייכל

JCPJ C Penney
לסקירה מלאה$8.85

$0.99

קניה$6.6717.05.202017.05.2020דר’ רון אייכל

SRNESorrento
לסקירה מלאה$238.23

$148.48

מכירה חזקה$169.25

17.05.202017.05.2020דר’ רון אייכל

BRK.B

BERKSHIRE HATHAWAY

לסקירה מלאה$17.51

$7.79

קניה$11.42

12.05.2020

12.05.2020

דר’ רון אייכל

TEVATEVA – טבע תעשיות פרמצבטיות

“המידע שלעיל מהווה מידע חלקי בלבד של האמור בעבודת הניתוח ואין להשתמש בו זה בנפרד מעבודת הניתוח המלאה. עבודת הניתוח והמידע התמציתי (“המידע“) הן על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה, אין בתשואות העבר בכדי להעיד על תשואות העתיד. המידע אינו מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם ואין לראות בו כהמלצת השקעה. החברה וחברות קשורות לחברה, בעלי מניותיה, עובדיה ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש במידע, ככל שייגרם. אין במידע משום התחייבות של החברה או מי מטעמה להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מאמור בו. תשומת לב מיוחדת יש לתת לפסקת הגילוי הנאות המובאת בסוף עבודת הניתוח“.

סקירת שוק כללית

יומן אירועים כלכלי עולמי

מפת חום יישומון מט”ח