פרטי התקשרות עם נציג פניות הציבור

נציג פניות הציבור זמין בכתובת דוא"ל הבאה