בסוף יום המסחר יוחזרו המינופים על הזהב והנפט לרמתם המקורית לפני תקופת הקורונה

זהב מינוף 1:100 – דרישת בטחונות 1%

נפט מינוף 1:20- דרישת בטחונות 5%