בהתאם להודעת החברה מניות איי אפ אפ ימחקו ממסחר בבורסה בת”א ביום 20.1.2021 (יום מסחר אחרון 18.1.20221) והמניה תגרע ממדד ת”א 35 ביום 3.12.2020

לאור האמור, לא תתאפשר פתיחת עסקאות נוספות בחוזה העוקב אחר מחירו של נכס זה