לשימת לבכם, היום חל ט באב, בהתאם להנחיות בנק ישראל הנ”ל אינו מהווה יום ערך – לפיכך הפקדות שיבוצעו היום יופקדו עם ערך מחר. ניתן לבצע הפקדות באשראי ככל שהדבר מאופשר ברמת החשבון הספציפי.

כמו כן לא חל מסחר בבורסה בת”א