בתור משקיעים לטווח ארוך או סוחרים לטווח קצר, לא פעם אנחנו נתקלים בבעיה כאשר סכום הכסף הנזיל הולך ויורד – תוך כדי רכישת ניירות ערך ונכסים שונים. לעיתים, אנחנו נתקלים במצב, ולפיו אנחנו מרגישים שאנחנו “חייבים” לרכוש נכס במחיר מציאה, משוכנעים שהרכישה מאד כדאית ונוכל להרוויח סכום יפה אם נבצע את העסקה, אך אנחנו נמצאים במצב של חוסר נזילות או נזילות נמוכה, שלא מאפשרת לנו מיצוי פוטנציאל העסקה. דוגמה מספרית למינוף סוחר הפקיד בחשבון המסחר שלו 3,200$ והיה מעוניין לרכוש חוזים על מטבע הדולר הניוזילנדי מול הדולר האמריקאי (העריך, ששער החוזה יעלה בתקופה הקרובה)  כשמחיר הצמד עומד על 0.62733 $ לכל חוזה. במצב רגיל, ללא מינוף, יכול היה הסוחר לרכוש עד כ 0.05 חוזים כלומר, 1/20 מחוזה 1 בעלות כוללת של 3,137$.

במצב כזה, אם מחיר המטבע היה עולה ל 0.62933 $ (כפי שמופיע בתרשים) והסוחר היה מעוניין למכור ולממש את העסקה, הוא היה מקבל 3,147 $ כלומר רווח של 10 $. אם לעומת זאת היה בוחר הסוחר להשתמש במינוף הניתן לו על ידי זירת המסחר, יכול היה הסוחר לרכוש 5 חוזים מלאים, פי 100 בעצם מהכמות שרכש ללא מינוף. במצב כזה, היה פותח הסוחר עסקה ששוויה 313,665 $ (על חשבון מסחר של 3,200 $ בלבד)  במחיר 0.62733 $ ואם היה מממש, לאחר כ 5 שעות בלבד, במחיר של 0.62933$ היה מקבל 314,665$ כלומר, רווח של 1,000 $ המהווים תשואה של 31% על חשבון המסחר שלו.

היכן הסיכון בשימוש במינוף? לאחר שראינו, שהשימוש במינוף עשוי לייצר לסוחר רווח הרבה יותר גדול, נבחן כעת את משמעות המינוף במקרה של הפסד.אם אותו סוחר, שהפקיד 3,200 $ ורכש, בהתאם ליכולתו וללא שימוש במינוף, 0.05 חוזים על הדולר הניוזילנדי מול הדולר האמריקאי במחיר 0.62733 $ היה מעביר פקודת הגנה ליציאה מהעסקה במחיר 0.62683 $ הרי שאותו סוחר היה מפסיד סכום של 2.5$ על העסקה בעוד, שאם היה רוכש 5 חוזים תוך שימוש כמעט מלא במינוף שניתן לו, היה עלול להפסיד 250 $ על העסקה באותם מחירים. כלומר, אבדן של כמעט 8% מגודל תיק המסחר שלו! האם חייבים להשתמש במינוף? ממש לא. האפשרות להשתמש במינוף אמנם קיימת בזירת המסחר אך לא מחייבת את הסוחר להשתמש בו כלומר, אם הסוחר מעוניין לסחור בהיקפים אשר תואמים לסכום אותו הפקיד, הוא יוכל לעשות זאת ללא מינוף, אך בכל עת הוא יוכל להשתמש במינוף, כשיראה לנכון לעשות זאת.

חזרה למאמרים- בשוק ההון