אז מהו מס רווח הון?

מס רווחי הון בישראל מוטל במסגרת חלק ה’ של פקודת מס הכנסה, כאשר המס על רווחים בשוק ההון החל להיות מיושם ברפורמת המס שהחלה  בשנת 2003, כלומר, על הסכום שאנחנו מרוויחים ממכירה של נכס כלשהו נחוייב במס, במקרה הזה מכירה של ניירות ערך.

בישראל שיעור מס רווח הון בשנת 2021 הוא 25% מהרווח (בעל מניות שאינו מהותי). את המס משלמים רק לאחר מכירה בפועל של הנכס: זאת אומרת שאם הרווחתם כסף מעליה של מניה – אבל עדיין לא בצעתם סגירה לאותה עסקה – לא תידרשו לשלם מס. בנוסף, המס מחושב לפי הרווח הריאלי – כלומר הוא מביא בחשבון את עליית המדד.

דוגמא- אם סחרתם על צמדי מט”ח וכעבור שבוע עלה ערכו של צמד המטבעות השונים ב-1,000 ש”ח, אזי תשלמו רווח הון של 250 ש”ח.

על אילו מכשירים משלמים מס רווחי הון?

מס רווח הון רלוונטי לכל רווח שהושג בשוק ההון – בין אם מדובר בניירות ערך ישראליים, ניירות ערך זרים, דיבידנדים ותשלומי ריבית, קרנות נאמנות, תעודות סל, אופציות או אג”ח.

מתי משלמים את המס?

כאשר מממשים, מס הכנסה מקבל את המס המגיע לו בהתאם לחישוב חודשי. סוכמים את המס שמגיע לרשות המס במהלך כל החודש ולוקחים בחשבון כמובן הפסדים שיש ללקוח, ואז בסוף החודש מנכים את המס מהחשבון. עם זאת, עשויים להיות מקרים בהם תבוצע אינדיקציית מס גם במהלך החודש, וזאת למשל במקרה של משיכת כספים. חשוב לציין, כאשר ללקוח קיימים מספר חשבונות מסחר בחברתנו, חישוב המס נעשה באופן מצרפי על כלל החשבונות יחד.

טופס 867

טופס 867 מופק על ידי החברה והוא מהווה ריכוז של תוצאות פעילות ההשקעה שלכם לצד חיובי המס. הטופס כולל את סך הרווחים או הפסדים מניירות ערך, מחזור עסקאות שנתי וסך המס במקור שנוכה. הטופס מופק ללקוחות החברה עד לסוף חודש מרץ, בגין פעילות של השנה הקודמת. הטופס חשוב למשקיעים, שכן ממנו עולה אם שולמו מסים ביתר במהלך השנה, ואז ניתן לתבוע החזר מס. החזר כזה יכול לנבוע מכך שחשבונות ההשקעות מנוהלים בכמה מקומות, ואז טופס 867 שהוא בעצם מצרפי מבטא את חבות המס הסופית.

מעבר בין שנים

במידה וסיימתם את השנה בהפסד , כלומר סך ההפסדים במהלך השנה היה גבוה מסך הרווחים שהיו באותה השנה,  אזי ניתן להעביר את ההפסדים האלו כמגן מס לשנה הבאה (ולחסוך תשלום מיסים בשנה העוקבת), ללא הגבלה בשנים. חשוב לציין, שהנושא מטופל באופן ישיר על ידי הלקוח מול רשות המיסים, ולחברה אין אפשרות לבצע קיזוז בנושא זה.

פטור מניכוי מס במקור

ע”פ חוקי המס בישראל, קיימת החובה לבצע ניכוי מס במקור על רווחים שמקורם בשוק ההון. יחד עם זאת חברות (בעיקר) ועסקים אשר מגישים דוחות שנתיים לרשות המסים יכולים לפנות לרשות המסים ולקבל פטור מניכוי מס במקור על ריבית ושוק ההון. ההתחשבנות השנתית מול רשויות המס תעשה כאמור באמצעות הדוח השנתי שיוגש לרשות המסים יחד עם טופס 867 שהחברה תעביר אליכם. חידוש הפטור מניכוי מס במקור ע”י רשות המסים נעשת בדר”כ אחת לשנה בחודש מרץ כאשר הוא תקף לשנה.

המידע כאמור אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי והינו נועד לספק אינפורמציה כללית בלבד, ואין לראות בו ייעו ץ פרטני ללקוח זה או אחר. בכל שאלה מומלץ לפנות לאנשי מקצוע בתחום כגון רואה חשבון או יועץ מס.

חזרה למאמרים- בשוק ההון