חוזה עתידי הוא מכשיר פיננסי הנסחר בשוקי ההון, המהווה התחייבות לספק או לרכוש נכס כלשהו במועד כלשהו בעתיד, כשהמחיר נקבע מראש.

חוזה עתידי מסוג “פיוצ’ר” ( FUTURE) הוא חוזה סטנדרטי הקיים בנכסים פיננסיים כגון מדדים וסחורות. המסחר בקולמקס ישראל מבוצע באמצעות חוזה הפרשים העוקב אחר נכס הבסיס/חוזה עתידי – פרטים נוספים בהתייחס לכל מוצר ניתן למצוא בתקנון החברה.

כאמור לעיל, המסחר נעשה באמצעות חוזה הפרשים, על נכס הבסיס או על חוזה עתידי. בניגוד למעקב אחר נכס בסיס כגון מניות וספוטים, הרי שבמקרים בהם חוזה ההפרשים עוקב אחר חוזה עתידי  (כגון נפט ומדדים) קיימת מורכבות נוספת שכן לחוזה העתידי קיים תאריך תוקף ולאחריו פוקע החוזה העתידי.

יצוין כי בשוק נסחרים במקביל מספר חוזים עתידיים לתקופות שונות, ולפיכך קיים פער בין מחירי החוזים ובהתאמה גם בין המחירים של חוזי ההפרשים התלויים בחוזים העתידיים אחריהם הם עוקבים. בעת פקיעתו של החוזה העתידי מבוצע תהליך של החלפת החוזה שמועד פקיעתו הגיע בחוזה חדש העוקב אחר אותו חוזה עתידי– הליך זה נקרא גלגול.

גלגול חוזים על הנפט

כאמור אחת לחודש עבור נכס זה, תוקפו של החוזה “פג” ומסתיים, וקיימים חוזים חדשים הלאה בשוק עד שיפקעו בתורם גם בהמשך (יש מספר רב של חוזים)

חוזים עתידיים על מדדים פוקעים לדוגמא אחרי 3 חודשים

פעולה כזו של מעבר לחוזה הבא בשוק נקראת גלגול חוזים והיא כרוכה בעלויות כגון איחסון, מימון וביטוח ולכן, מחיר החוזה למועד הקרוב שונה ממחיר החוזה למועד הבא אחריו וזו הסיבה לפערים בין מחיר הסחורה למכשיר הפיננסי העוקב אחריו. לרוב, רמת הנזילות והיקפי המחזור בחוזים הקרובים נוטים להיות גבוהים יותר מאשר בחוזים הרחוקים יותר קלנדרית 

הפערים בין החוזים אינם קבועים ותלויים בפרמטרים רבים בשוק ועלולים להשתנות בכל רגע בהמלך המסחר.

לפני כל מועד פקיעה סופי של חוזה עתידי, מחליפה קולמקס ישראל עבור לקוחותיה במערכת את החוזה שעומד לפקוע בחוזה עתידי הבא באופן אוטומטי.

מתי הגלגול מתבצע בפועל?

גלגול החוזים בקולמקס ישראל מתבצע בתאריכים שהוגדרו מראש, ובדרך כלל לאחר תום שבוע המסחר ביום שישי בסוף היום (ביום שבת ובראשון אין מסחר עד הלילה בין יום ראשון לשני)  כך שהחוזה החדש ומחירו יתעדכנו עם חידוש המסחר בתחילת השבוע.

לטבלת מועדי גלגול החוזים בקולמקס ישראל – לחץ כאן

מבחינתך כסוחר, אין צורך בשום פעולה במידה וברצונך “להתגלגל” לחוזה הבא. ככל שתמשיך להחזיק בחוזה הפרשים על החוזה העתידי, הגלגול יתבצע במועדו באופן אוטומטי.

במידה ואינך מעוניין בכך תוכל לסגור את העסקה טרם סוף יום המסחר האחרון לחוזה עפ”י טבלת מועדי הגלגול מעלה.

כפי שצוין החוזים השונים הנסחרים בשוק, מאופיינים בתקופות שונות, ובהתאם גם מחירם הינו שונה, לפיכך בכל פקיעה של חוזה יש צורך בביצוע התאמה של המחיר בחוזה ההפרשים בין החוזה הפוקע לחוזה החדש.

כך שבכל פעם שמתבצע גלגול חוזה, והפוזיציות הפתוחות על חוזה ההפרשים מתגלגלות לחוזה החדש, נדרשת התאמה של ההפרש בהוראות הפתוחות, כך שישקפו את המחיר החדש.

יש לציין כי המחירים הנלקחים לטובת ההפרש בין החוזה הקודם והבא מחושבים עפ”י ערך סוף יום מסחר לגלגול בטבלה (מחירי ביד \ אסק של חוזה ישן וחדש – סה”כ 4 מחירים) וחיוב \ זיכוי בחשבון הלקוח מחושב בהתאם להפרש זה ובהתאם לכיוון העסקה בין אם שורט או לונג וזאת ללא כל עמלה נוספת 

נתזכר כי עסקת לונג נפתחת לפי מחיר אסק (ASK) ונסגרת לפי מחיר ביד (BID), ועסקת שורט נפתחת לפי מחיר ביד ונסגרת לפי מחיר אסק

קולמקס ישראל מיידעת את לקוחותיה בטרם היא מבצעת את הגלגול וכי הוא כרוך בהתאמות בשל ההפרש בין החוזים הלקוח רשאי להודיע לחברה כי הוא לא מעוניין לגלגל את המכשיר הפיננסי הנ”ל (פרטים מלאים על התהליך ניתן לקרוא בתקנון החברה, אשר מפורסם באתר החברה) ולסגור את הפוזיציות טרם מועד הגלגול. 

 לאחר ביצוע גלגול המכשיר הפיננסי, חישוב יתרת הרווח וההפסד ימשיך להתבסס על השער ששרר במועד פתיחת העסקה המקורית, בטרם הגלגול הראשון, במכשיר הפיננסי. 

כיצד מחושבות ההתאמות?

לאחר כל גלגול במכשיר הפיננסי החברה תבצע התאמה ביתרת הרווח וההפסד של הלקוח בהתאם לפער בין השער בו נסגרה העסקה במכשיר הפיננסי המוחלף ובין שער בו נפתח העסקה במכשיר הפיננסי המחליף בניכוי עמלה באופן הבא:

יש להדגיש כי חיוב \ זיכוי בחשבון הלקוח יבוצע אך ורק לאחר תחילת מסחר בחוזה החודש בתוך כיום עסקים.

כאשר שער המכשיר הפיננסי החדש גבוה משער מכשיר הפיננסי הישן – לקוח בעסקת לונג יראה רווח בעסקה שנוצר מהפרש המחירים ולכן יחויב למחרת ההחלפה ישירות מחשבונו בזירה, בפער בין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי החדש ובין שער המכירה של המכשיר הפיננסי הישן (למעשה הרווח שנוצר בעסקה יקוזז מחשבונו), ולקוח בעסקת שורט יראה הפסד בעסקה ולכן יזוכה למחרת ההחלפה ישירות מחשבונו בזירה, בפער בין שער המכירה של המכשיר הפיננסי החדש ובין שער הרכישה של המכשיר הפיננסי הישן (ההפסד יתקזז בזיכוי). ולהיפך, כאשר שער המכשיר הפיננסי החדש נמוך משער המכשיר הפיננסי הישן.

דוגמה לחישוב הגלגול

דוגמא1

אם סוחר מחזיק בעסקת לונג בגודל 1 לוט (100 חביות נפט) לאחר מועד סוף יום הגלגול המצויין באתר ומחיר חבית נפט בחוזה הישן העומד לפקוע, עומד על 25$ במחיר הביד נכון למועד סוף יום מסחר בחוזה ועל 27$ במחיר האסק בחוזה החדש  אזי תהיה התאמה להפרש זה בחשבון הלקוח וחיוב של כ—200$ על הפרשי גלגול (100 חביות כפול 2$) בין החוזים אם ההפרש הפוך אז כמובן זיכוי

דוגמא 2

אם סוחר מחזיק בעסקת שורט בגודל 1 לוט (100 חביות נפט) לאחר מועד סוף יום הגלגול המצויין באתר ומחיר חבית נפט בחוזה הישן העומד לפקוע, עומד על 20$ במחיר האסק נכון למועד סוף יום מסחר בחוזה, ועל 25$ במחיר הביד בחוזה החדש  אזי תהיה התאמה להפרש זה בחשבון הלקוח וזיכוי של כ—500$ על הפרשי גלגול בין החוזים (5$ הפרש כפול 100 חביות) ואם ההפרש הפוך אז כמובן חיוב

הערה חשובה: יש לשים לב להוראות טייק פרופיט וסטופ לוס בפוזיציות פתוחות וכן להוראות עתידיות ממתינות טרם סוף יום המסחר בחוזה הקיים כי כאמור ייתכנו שינויים במחיר בין החוזים